Βυζαντινή αυτοκρατορία

 • 395

  Η Αυτοκρατορία χωρίζεται

  Η Αυτοκρατορία χωρίζεται
 • Period: 395 to 527

  Βυζαντινή αυτοκρατορία

  Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
 • 527

  Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

  Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.