Розвиток медгенетики - Лєбєдєва

By shh341
 • Успадкування багатопалості

  Успадкування багатопалості
  Французький лікар П.Мопертюї описав характер успадкування багатопалості (полідактилії).
 • Period: to

  Опис гемофілії

  Декілька зібрань лікарів працювали над описом гемофілії
 • Спадкові хвороби

  Спадкові хвороби
  Дж. Адамс опублікував працю, у якій розрізняв неспадкові й спадкові захворювання: перші, писав він, відповідають рецесивному типу успадкування, а другі – домінантному.
 • «Досліди над рослинними гібридами» - закони Менделя

   «Досліди над рослинними гібридами» - закони Менделя
  За життя 'менделя всі його роботи були маловідомі і сприймалися досить критично, оскільки результати досліджень іншої рослини нічної красуні, на перший погляд, суперечили висновкам Менделя. Цим досить охоче користувалися критики.
 • Успадкування дальтонізму

  Успадкування дальтонізму
  Швейцарський лікар-офтальмолог Й.Горнер описав тип успадкування дальтонізму (колірної сліпоти).
 • Система груп крові

  Система груп крові
  К. Ланштейнер розробив систему груп крові АБО і саме цим заклав початок вивченню поліморфних ознак людини
 • Дослідження метаболізму пацієнта хворого на алкаптанурію

  Дослідження метаболізму пацієнта хворого на алкаптанурію
  Лікар А. Гаррод досліджує порушення обміну речовин у людини, хворої на алкаптанурію.
  Алкаптанурія — спадкове захворювання, що зумовлене неповноцінністю фермента оксидази гемогентрозинової кислоти.
 • Назва науки "Генетика"

  Назва науки "Генетика"
  Слово «генетика» було вперше запропоновано, для того щоб описати знання про спадковість та мінливість, визначним британським ученим Вільямом Батесоном в особистому листі до Адама Седжвіка . Вперше Батесон ужив слово «генетика» публічно на Третій міжнародній конференції з гібридизації рослин (Лондон,1906 р).
 • Закон Харді-Вайнберга

  Закон Харді-Вайнберга
  Математик Д. Харді і лікар В. Вайнберг, незалежно один від одного, під час вивчення розподілу різних ознак у популяції людини заклали основи популяційної генетики і сформулювали закон, що носить їхнє ім’я.— закон Харді-Вайнберга.
 • Термін "ген"

  Термін "ген"
  В.Йогансен замінив термін фактор, що означав основну одиницю спадковості, терміном ген. Альтернативні форми гена, що визначають його прояв у фенотипі, назвали аллелями. Аллелі - це конкретні форми, якими може бути представлений ген, вони і займають те саме місце - локус - у гомологічних хромосомах.
 • Хромосомна теорія спадковості

  Хромосомна теорія спадковості
  Хромосомна теорія спадковості — сформована Т.Х.Морганом - теорія, згідно якої хромосоми, укладені в ядрі клітини, є носіями генів і є матеріальною основою спадковості, тобто спадковість властивостей організмів у ряді поколінь визначається спадковістю їх хромосом.
 • Розподіл генів за ознаками

  Розподіл генів за ознаками
  Р.Е.Фішер довів, що одні ознаки людини визначаються якістю, тобто окремими генами, а інші — кількістю.
 • Розшифрована структура ДНК

  Розшифрована структура ДНК
  Вчені Дж.Уотсон і Ф. Крик розшифрували структуру молекули ДНК
 • Установлена кількість хромосом людини

  Установлена кількість хромосом людини
  Д.Тійло і А.Леван установили, що кількість хромосом у соматичних клітинах дорівнює 46, після чого були виявлені зміни хромосом при різних захворюваннях.