Історія Математики

Timeline created by Stypaniuk
 • -5 BCE

  Ціле число поняття.

  Ціле число поняття.
  Ці́лі чи́сла — в математиці елементи множини {\displaystyle \mathbb {Z} =\lbrace \ldots -3,\,-2,\,-1,\,0,\,1,\,2,\,3\,\ldots \rbrace } {\displaystyle \mathbb {Z} =\lbrace \ldots -3,\,-2,\,-1,\,0,\,1,\,2,\,3\,\ldots \rbrace } яка утворюється замиканням натуральних чисел відносно віднімання. Таким чином, цілі числа замкнуті відносно додавання, віднімання та множення.
 • 570

  Видатний вчений Піфагор

  Видатний вчений Піфагор
  Піфаго́р (дав.-гр. Πυθαγόρας, 570 до н. е., Сідон — 497 до н. е., Метапонт) — давньогрецький філософ, релігійний та політичний діяч, засновник піфагореїзму, який став легендою і джерелом дискусій уже в стародавні часи. У 306 р. до н. е. йому, як найрозумнішому з греків, поставили пам'ятник у Римському Форумі. З тих часів мало що прояснилося в біографії Піфагора та в історичній ролі організованого ним союзу, клубу чи ордену піфагорійців. І досі висуваються нові гіпотези.
 • 900

  Виникнення арабської нумерації.

  Виникнення арабської нумерації.
  Виникла в Індії. Придумав Аль Хорезмі.
 • 1010

  Винайдення границь

  Винайдення границь
  Границя — одне з основних понять функціонального аналізу (математичного аналізу, який є скінченновимірним випадком функціонального), яке означає, що деякий об'єкт, змінюючись, нескінченно наближається до певного сталого значення. Точний зміст отримує лише при наявності коректного визначення поняття близькості між елементами (точками) множини, в якій вказана величина набуває значення. Основні поняття математичного аналізу — неперервність, похідна, інтеграл — визначають через границю.
 • Число Пі.

  Число Пі.
  Число́ пі (позначається {\displaystyle \pi } \pi ) — математична константа, що визначається у Евклідовій геометрії як відношення довжини кола {\displaystyle l} l до його діаметра {\displaystyle d} d. {\displaystyle \pi ={\frac {l}{d}}} {\displaystyle \pi ={\frac {l}{d}}}
  або як площа круга одиничного радіуса. Число {\displaystyle \pi } \pi виникло в геометрії як відношення довжини кола до довжини його діаметра, проте воно з'являється і в інших областях математики.
  Винайшов Архімед
 • Велика теорема ферма

  Велика теорема ферма
  Наконец в 1994 году английский математик Эндрю Джон Уайлс (Andrew John Wiles, р. 1953), работая в Принстоне, опубликовал доказательство Великой теоремы Ферма, которое, после некоторых доработок, было признано исчерпывающим. Доказательство заняло более ста журнальных страниц и основывалось на использовании современного аппарата высшей математики, который в эпоху Ферма разработан не был.