אירופה הנוצרית

אירופה הנוצרית

  • 313

    הקיסר קונסטנטינוס מפרסם את הצו המדיולני

    בצו הוא מתיר לקיים את הנצרות באימפריה הרומית
  • 395

    האימפריה הרומית נחלקת לשניים

    הקיסרות הרומית המזרחית והקיסרות הרומית המערבית