SKOTVÍS - Refaveiðar

Timeline created by Skotvis
In History
 • Alþingissamþykkt um refaveiðar og dýratoll, 1. júlí 1680

  Dýratollur var við lýði hér á landi í sex aldir eða til ársins 1892. Bændur sem áttu fleiri en sex kindur þurftu að drepa 2 ungar tófur á vetri hverjum eða greiða toll. Veið­­in var sönnð með því að koma með hauskúpur dýranna á vorþing þar sem þær voru muldar mélinu smærra. Dýratollurinn rann til tófufangara sem fengnir voru til að stunda veiðarnar. Í dag fá menn greitt fyrir refaskott (mismikið eftir sveitar­félög­um) og sérstakir menn eru ráðnir í að vinna greni.
 • Konungstilskipun um loforð um verðlaun fyrir refa- og selveiði, 15. júlí 1789

 • Reglugerð fyrir Borgarfjarðar sýslu um grenjaleitir og dýraveiðar, geldfjár-rekstur og afrétt, fjármörk og fjallgaungur á haustin, 30. maí 1792

 • Tilskipun um veiði á Íslandi, 20. júní 1849, ásamt síðari breytingum

 • Viðaukalög við tilskipun um veiði á Íslandi 20. júní 1849, nr. 15/1890

 • Reglugjörð um grenjaleitir og eyðing refa í Húnavatnssýslu, 2. júní 1892

 • Reglugjörð fyrir Mýrasýslu um notkun afrjetta, fjallskil, rjettir og refaveiðar, 25. júlí 1892

 • Lög um löggiltar reglugerðir sýslunefnda um eyðing refa o.fl., nr. 48/1919

 • Lög um refaveiðar og refarækt, nr. 44/1930, ásamt síðari breytingu nr. 62/1933

 • Lög um refaveiðar og loðdýrarækt, nr. 108/1933

 • Lög um loðdýrarækt og loðdýralánadeild, nr. 38/1937, ásamt síðari breytingum

 • Lög um eyðingu refa og minka, nr. 56/1949, ásamt síðari breytingu nr. 10/1955

 • Lög um loðdýrarækt, nr. 32/1951

 • Lög um eyðingu refa og minka, nr. 52/1957, ásamt síðari breytingum

 • Lög um loðdýrarækt, nr. 68/1969

 • Lög um loðdýrarækt, nr. 53/1981

 • Auglýsing nr. 332/1985 um friðland á Hornströndum

 • Reglugerð nr. 437/1995 um refa- og minkaveiðar, ásamt síðari breytingu.

 • Reglugerð nr. 207/1997 um breytingu á reglugerð nr. 437/1995, um refa- og minkaveiðar.

 • Skýrsla starfshóps um fyrirkomulag og framkvæmd refa- og minkaveiða

 • Samstarfsvettvangur um refa- og minkaveiðar

 • Period: to

  Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994,ásamt síðari breytingum