Ο εκχριστιανισμός των σλάβων

Ο Εκχριστιανισμός των Σλάβων και ιστορικά γεγονότα

 • 660

  Μετακίνηση Βουλγάρων προς τον Δούναβη

 • 679

  Εγκατάσταση Βουλγάρων στα Βαλκάνια

 • 740

  Επίθεση Αβάρων στην Καραντανία - Βαυαρική παρέμβαση

 • 751

  Διαδοχή του Μπόρουθ από τον Χότιμιρ - εκχριστιανισμός Καραντανίας

 • 833

  Ίδρυση μεγάλης Μοραβίας από Μοιμίρ Α'

 • 845

  Βάπτιση 14 Δουκών της Βοημίας από τον Λουδοβίκο Γερμανικό

 • 852

  Ο Βόρης στην εξουσία της Βουλγαρίας

  Ο Βόρης στην εξουσία της Βουλγαρίας
 • 860

  Η πρώτη επαφή των Ρως με το Βυζάντιο

 • 862

  Αίτημα Ραστισλάβου Μοραβίας για ιεραποστόλους

 • 862

  Συμμαχία Βόρη και Λουδοβίκου Γερμανικού - Συνέπειες

 • 863

  Έναρξη αποστολής Κύριλλου και Μεθόδιου στη Μοραβία

  Έναρξη αποστολής Κύριλλου και Μεθόδιου στη Μοραβία
 • 863

  Βάπτιση Βορόβοη - Έναρξη εκχριστιανισμού στη Βοημία

 • 864

  Πόλεμος μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγαρίας - Βάπτιση Βόρη

 • 869

  Θάνατος του Κύριλλου στη Ρώμη

 • 870

  Αιχμαλωσία Ραστισλάβου - Διαδοχή από τον Σβιατόπλουκ

 • 882

  Θάνατος Πάππα Ιωάννη Η' και συνέπειες

 • 885

  Θάνατος Μεθόδιου

 • 885

  Εκδίωξη μαθητών του Μεθόδιου - Υποδοχή από Βόρη

 • 886

  Στροφή Βόρη στη Δύση

 • 886

  Ενέργειες Βόρη εναντίον Βυζαντίου - Κοινή γνώμη

 • Period: 901 to 1000

  Γερμανικές επιδρομές στην Πολαβία

 • 945

  Θάνατος Ίγκορ - Το Κίεβο υπό την χήρα του Όλγα

 • 955

  Βάπτιση Όλγας

 • 959

  Αίτημα Όλγας για αποστολή επισκόπου από τη Γερμανία

 • 960

  ο Μιέτσκο Α' ηγεμόνας της Πολωνίας

 • 961

  Αποστολή Ανταλμπέρτ στη Ρωσία

 • 966

  Βάπτιση Μιέτσκο Α'

 • 972

  Θάνατος Σβιετοσλάβ - Συγκρούσεις για τη διαδοχή

 • 980

  Ο Βλαντιμίρ στην εξουσία - Απόπειρα στροφής στον Παγανισμό

 • 986

  Το Βυζάντιο σε κίνδυνο: Βούλγαροι και Βάρδας Φωκάς

 • 987

  Έκκληση Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου για βοήθεια στον Βλαντιμίρ

 • 988

  Ο Βλαντιμίρ της Ρωσίας του Κιέβου και η επιλογή του Ορθόδοξου δόγματος

 • 990

  Η επικράτεια του Μιέτσκο Α' "δώρο" στον Πάππα

 • 1030

  Παγανιστικές εξεγέρσεις στην Πολωνία - Κατάληξη εκχριστιανισμού

 • 1096

  Ενέργειες Μπρέτισλαβ Β' στη Βοημία

 • Period: 1102 to 1138

  Ηγεμονία Μπόλεσλαβ Β' στην Πομερανία - Εκχριστιανισμός

 • 1147

  Η Βενδική σταυροφορία