Img 0468

ציר הזמן של בית ספר עין נקובא עין ראפה

 • רכישת הדרכות מהמחוז למקצועות שונים

  רכישת הדרכות מהמחוז למקצועות שונים
  הדרכת ערבית, מתמטיקה, הכלה והשתלבות, שינויי אקלים וקיימות, תקשוב, מחוננים וחינוך לשוני
 • הנחייה פדגוגית ע"י יועצת ארגונית

  הקפדה על הנחייה פדגוגית לכל הרכזות וצוות ההנהלה
 • מיפוי תלמידים וחלוקת משאבים

  מיפוי תלמידים וחלוקת משאבים
  ,הוראה מתקנת, ריפוי בעיסוק, שעות בודדות, שעות עוזרי הוראה שעות אופק מהמעוצה, פרטני, תגבור
 • מיפוי תלמידים מבחינה רגשית והתאמת תוכניות טיפוליות

  מיפוי תלמידים מבחינה רגשית והתאמת תוכניות טיפוליות
  מיפוי ואיתור תלמידים מאתגרים מבחינה רגשית ,חברתית והתנהגותית, תלמידים בעלי לקויות למידה. מיפוי עוגן
  מתן מענה מותאם לצרכי התלמידים המאתגרים דרך תכוניות טיפול והתערבות חינוכית שונות מכלל המשאבים של בית הספר (תוכניות
  טיפוליות, פסיכולוגים דרך שפי ותקציב ביה"ס, חדר מל"א)תוכנית צירים חינוכיים, מעגלי אבי, במה בשבילי, טיפול באמצעות הרפתקאות,אומניות וטיפול במוסיקה, כלבנות
 • מודל ייחודי להוראת השפה

  מודל ייחודי להוראת השפה
  בניית מודל ייחודי להוראת השפה על פי נתונים הכולל סדוריות נדרשות לעידוד רכישת השפה
 • GLOBE PROGRAM חקר מדעי בשילוב

  GLOBE PROGRAM חקר מדעי בשילוב
  בפיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה דרך חקר, חיבור לתוכניות עולמיות ואקטואליות כמו גלוב.
  בשיתוף 5 בתי ספר מהארץ
 • תוכנית חוסן נפשי וגיבוש דרך סדנאות בישול לחדר המורים

  תוכנית חוסן נפשי וגיבוש דרך סדנאות בישול לחדר המורים
  יוזמות ייחודיות, בישול וטיפול דרך מוסיקה
 • תוכניות דו קיום והעשרת השפה העברית

  תוכניות דו קיום והעשרת השפה העברית
  אפשר אחרת עם בית ספר צורים ושעות לימודיות בחווה החקלאית של מטה יהודה
 • טיפוח מחוננים ומצויינות

  טיפוח מחוננים ומצויינות
  מתוכנית אישית לכל תלמיד בדגש על טיפוח מחוננים ומצויינים, רכישת -הדרכה מחוזית בנושא תוכנית המחונן בכיתתו
 • Period: to

  דלתות פתוחות

  הליכה לימודית להעשרת סל הכלים של אסטרטגיות ההוראה של המורים להוראה דיפרנציאלית
 • המרחב השלם

  המרחב השלם
  תוכנית העשרה לימודית אחרי הצהריים לתלמידי כיתות ה-ו וחוגים לתלמידי ג-ד ו -ה
 • סדנאות הורים עם גורמים מקצועיים

  סדנאות תמיכה והנחייה למשפחות חד הוריות בשיתוף הרווחה