Οι μεταρρυθμίσεις και οι συνέπειες τους

 • 1484

  Μεταρρυθμίσεις Ζβίγκλιου (1484-1531)

 • Period: 1509 to 1564

  Μεταρρυθμίσεις

  Καλβίνος
 • Period: 1526 to 1526

  Γερμανία

  Συνέδριο για να πετύχουν την νόμιμη ίδρυση λουθηρανικών κοινοτήτων στις Γερμανικές επαρχίες
 • 1529

  Ρωμαιοκαθολικοί

  Στο συνέδριο οι ηγεμόνες προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή την εξάπλωση
 • Period: 1530 to 1530

  Μέλαγχθος

  Συνέταξε και υπέβαλε κείμενο με τις μεταρρυθμιστικές διδασκαλίες του Λουθήρου στο Συνέδριο των Γερμανών ηγεμόνων στην πόλη Αυγούστα της Βαβαρίας
 • 1555

  Ειρήνη της Αυγούστας

 • 1572

  Σφαγή Ουγενότων

  Στη Γαλλία ο αγώνας για την επικράτηση της μίας ή της άλλης πλευράς ήταν αμφίρροπος για πολύ καιρό
 • Period: to

  Τριακονταετής πόλεμος

  Η αναταραχή που προκάλεσαν οι νέες ιδέες του Λούθηρου, αλλά και οι σκληροί θρησκευτικοί πόλεμοι που ακολούθησαν συντάραξαν την Ευρώπη