Avigail

מלחמת העולם השנייה

By hili90
 • שלטון היטלר

  שלטון היטלר
  1933
  בינואר – היטלר מתמנה לראש ממשלת גרמניה.
  אפריל – מוטל חרם על עסקים יהודיים. פיטוריהם של יהודים רבים מהשירות הציבורי בגרמניה.
 • חוקי נירנברג

  ספטמבר – נחקקים חוקי נירנברג המגבילים את אזרחותם של היהודים בגרמניה.
  חוקי נירנברג היו חוקי גזע בימי שלטון גרמניה הנאצית, אשר הגדירו מיהו אזרח גרמני.
 • 1936

  1936
  באוגוסט - המשחקים האולימפיים נפתחים בברלין. הנאצים מפסיקים את הפעילות הגזענית כדי ליצור מראית עין של מדינה נאורה.
 • רצח פום ראט

  רצח פום ראט
  בנובמבר – בתגובה לרצח פום ראט שזכה לכינוי "ליל הבדולח". במהלכו מועלים באש מאות בתי כנסת, נרצחים עשרות יהודים ומנופצים חלונות ראווה בחנויות שבעליהן יהודים.
 • פריצת המלחמה

  פריצת המלחמה
  לפני פריצת המלחמה היטלר חותם על הסכם שלום עם ברית המועצות
 • 1940

  במאי – הגרמנים פולשים לאירופה המערבית: הולנד, בלגיה וצרפת, דנמרק ונורבגיה. יוני – איטליה נכנסת למלחמה, מצבם של יהודי לוב הורע. אוקטובר- נובמבר –גטו ורשה מוקם ונסגר.
 • 1942

  בינואר – ועידת ואנזה – שיתופם של משרדי הממשלה והזרועות השונים בתכנון השמדה המונית ושיטתית של 11 מיליון יהודים.
  1 ביוני – מחנה ההשמדה טרבלינקה מתחיל לפעול. רוב יהודי ורשה נרצחים במחנה זה.
  בלוב מוקמים מחנות הסגר ומחנות כפיה. כרבע מהכלואים מתו מרעב, מתשישות וממחלות.
 • 1943

  1943
  באפריל – תחילת פרוץ מרד גטו ורשה. כעבור חודש הגטו מחוסל.
 • סוף המלחמה

  במאי – גרמניה הנאצית נכנעת לבעלות הברית.
  אוגוסט–ספטמבר – ארצות הברית מטילה פצצות אטום על יפן. כניעת יפן.
  וכך נגמרת מלחמת העולם השנייה.