κοινωνική διαστρωμάτωση κοινωνική κινητικότητα

 • 400

  κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα στην αρχαία Ελλάδα

  κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα στην αρχαία Ελλάδα
  Κατά την κλασική περίοδο (5ος και 4ος αιώνες π.Χ.) η κοινωνική οργάνωση των ελληνικών πόλεων-κρατών είναι περισσότερο σταθερή οι κυριότερες τάξεις είναι: Οι ευγενείς,οι Ελεύθεροι πολίτες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα,Τα κατώτερα στρώματα(μικροκαλλιεργητές, βιοτέχνες ή τεχνίτες ),Οι μέτοικοι της Αθήνας,οι Είλωτες, καί οι αργυρώνητοι δούλοι
 • 1100

  Το σύστημα φεουδαρχίας στην Δυτική Ευρώπη

  Το σύστημα φεουδαρχίας στην Δυτική Ευρώπη
  Το σύστημα της φεουδαρχίας αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 8ου αιώνα.Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας ήταν ο βασιλιάς. Οι άμεσοι υποτελείς του ήταν η αριστοκρατία. Από αυτούς εξαρτιόνταν οι κατώτεροι υποτελείς, Κάτοχοι φέουδων μπορούσαν να είναι και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες. Το υπόλοιπο τμήμα συγκροτούσαν οι ελεύθεροι γεωργοί, που ήταν μικροϊδιοκτήτες, οι πάροικοι που αποτελούσαν την πλειονότητα των αγροτών και απολάμβαναν μια περιορισμένη ελευθερία,και, τέλος, οι δούλοι .
 • Η κοινωνική διαστρωμάτωση στην βιομηχανική κοινωνία

  Η κοινωνική διαστρωμάτωση στην βιομηχανική κοινωνία
  Στις σύγχρονες κοινωνίες το βασικό είδος κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι η κοινωνική τάξη, στην οποία ανήκουν τα άτομα με κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά και συμφέροντα, π.χ. εργατική, αγροτική, αστική τάξη. Στην αστική τάξη εντάσσονται οι έμποροι οι επιχειρηματίες και όσοι ασχολούνται με τις υπηρεσίες.
 • το σύστημα της κάστας στις Ινδίες

  το σύστημα της κάστας στις Ινδίες
  Κάστα: Κλειστό σύστημα διαστρωμάτωσης, στο οποίο η θέση του ατόμου καθορίζεται από τη γέννησή του. Στις Ινδίες , η κοινωνία είναι χωρισμένη σε 4 κάστες. Οι κάστες υπήρξαν κυρίαρχο σύστημα διαστρωμάτωσης στην Ινδική κοινωνία για λόγους θρησκευτικούς και καταργήθηκαν με νόμο το 1949.