Οι Σταυροφορίες

In History
 • Period:
  1096
  to
  1099

  Α' Σταυροφορία

  Η πρώτη σταυροφορία δημιουργήθηκε με σκοπό την χριστιανική θρησκεία και την κατάκτηση των Αγίων Τόπων.
 • Period:
  1147
  to
  1149

  Β' Σταυροφορία

  Μια προσπάθεια την Δύσης να αντιπιτεθεί στην όλο και αυξανόμενη πίεση των Τούρκων
 • Period:
  1189
  to
  1192

  Γ' Σταυροφορία

  Ήταν μια προσπάθεια των Ευρωπαίων ηγετών να ανακαταλάβουν τους Αγίους Τόπους από τον σουλτάνο Σαλαντίν.
 • Period:
  1201
  to
  1204

  Δ' Σταυροφορία

  Είχε ως σκοπό και στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήμ μέσω μιας εισβολής στην Αίγυπτο και την Αλεξάνδρεια.
 • Period:
  1215
  to
  1221

  Ε' Σταυροφορία

  Η Σύνοδος του Λατερανού το 1215 αποφάσισε την την αποστολή της πέμπτης σταυροφορίας.Ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ Ιωάννης Βρυέννιος και ο βασιλιάς της Ουγγαρίας Ανδρέας Β' είχαν μικρές επιτυχίες στην Αίγυπτο.Το 1217 μία στρατιά από Ούγγρους και Αυστριακούς αποβιβάστηκε στη Δαμιέττη της Αιγύπτου,την οποία κατέλαβαν οι σταυροφόροι και κράτησαν για δύο χρόνια έως το 1219.Η εκστρατεία κατά Καΐρου κατέληξε σε καταστροφή το 1221.
 • Period:
  1228
  to
  1244

  ΣΤ' Σταυροφορία

  Ο αυτοκράτορας της Γερμανίας Φρειδερίκος Β' ανέλαβε να εκστρατεύσει στην Παλαιστίνη γνωστή και ως την έκτη σταυροφορία. Το 1229 σύνεψε ειρηνικά συνθήκη δεκαετούς διάρκειας με τον σουλτάνο της Αιγύπτου. Με την οποία η Ιερουσαλήμ, η Βηθλεέμ και μια λωρίδα που οδηγούσε προς την θάλασσα παραχωρήθηκαν στο Βασίλειο της Ιερουσαλήμ.
 • Period:
  1245
  to
  1254

  Ζ' Σταυροφορία

  Η έβδομη σταυροφορία αποφασίστηκε από τη σύνοδο της Λυών το 1245. Αρχηγός της ήταν ο βασιλιάς της Γαλλίας ο Λουδοβίκος Θ',που εκστράτευσε εναντίον της Αιγύπτου,η οποία έλεγχε τους Αγίους Τόπους. Οι σταυροφόροι κατέλαβαν τη Δαμίετη της Αιγύπτου το 1249. Ο Λουδοβίκος Θ' αιχμαλωτίστηκε στη Μανσούρα ελευθερώθηκε το 1251 και παρέμεινε στην Παλαιστίνη μέχρι το 1254.
 • Period:
  Jan 7, 1270
  to
  1270

  Η' Σταυροφορία

  Η όγδοη σταυροφορία αναλήφθηκε και πάλι από τον Λουδοβίκο Θ' της Γαλλίας το 1270 και τελείωσε τον θάνατο του Λουδοβίκου Θ' από πανώλη τμστις 25 Αυγούστου το 1270
 • Period:
  1271
  to
  1272

  Θ' Σταυροφορία

  Η Θ' Σταυροφορία η οποία μερικές φορές ομαδοποιείται με την όγδοη σταυροφορία, συνήθως θεωρείται ότι είναι η τελευταία μεγάλη μεσαιωνική Σταυροφορία για τους Αγίους Τόπους. Έλαβε χώρα 1271-1272