Μουσικές φόρμες- Χοροί 16ου-19ου αι.

Timeline created by erchat
In Music
 • 1500

  PAVANE

  PAVANE
  ΠΑΒΑΝΑ: μεγαλόπρεπος , αυλικός, βηματιστός χορός .
 • 1500

  GAILLARDE

  GAILLARDE
  Χορός με τρίσημο μέτρο. Από το 1500μ.Χ. χορεύεται ως αυλικός χορός μετά την pavane.
 • 1500

  ALLEMANDE

  ALLEMANDE
  Γερμανικός χορός, ήρεμος, βηματιστός αυλικός χορός του 17ου αιώνα, στυλιζαρισμένος ως αρχικό μέρος της σουΐτας.
 • COURANTE

  COURANTE
  Βιαστικός χορός σε τρίσημο μέτρο, αυλικός από το 17ο αιώνα, 2ο μέρος των βασικών χορών της σουίτας.
 • CHACONNE

  CHACONNE
  Χορευτικό τραγούδι, αργότερα βάση παραλλαγών.
 • BOURREE

  BOURREE
  Κυκλικός, αυλικός χορός της Αρβέρνης.
 • SARABANDE

  SARABANDE
  Τρίσημος, χωρίς άρση μεγαλοπρεπής και βαρύς βηματιστός χορός , 3ο μέρος σουίτας.
 • GAVOTTE

  GAVOTTE
  Κυκλικός, αυλικός χορός (επιβιώνει ακόμα στη Βρετάνη) όχι πολύ γρήγορος. Ξεκινάει πάντα με άρση.
 • GIGUE

  GIGUE
  Σκωτσέζικος ή ιρλανδικός λαϊκός χορός, γρήγορος, με μίμηση, τελικό μέρος της σουίτας.
 • SICILIANO

  SICILIANO
  Ο BROSSARD τον χαρακτήρισε ως danse gay (Χαρούμενος χορός), όχι ακριβώς χορός αλλά χαρακτηριστική ποιμενική μουσική.
 • MENUET

  MENUET
  Από το γαλλικό menu (pas) χαριτωμένο (βήμα) , αρχικά λαϊκός χορός που τον προτιμούσε ο Λουδοβίκος ΙΔ' , ήρεμο, τρίσημο μετρο.
 • MAZURKA

  MAZURKA
  Εθνικός χορός της Πολωνίας.
 • POLONAISE

  POLONAISE
  Πολωνικός βηματιστός χορός, αρχικά με δίσημο μέτρο, από τον 18ο αιώνα τρίσημος αργός, συχνά μελαγχολικού χαρακτήρα.
 • POLKA

  POLKA
  Εθνικός χορός της Βοημίας.
 • BOLERO

  BOLERO
  Ισπανικός χορός.
 • HABANERA

  HABANERA
  Κουβανέζικος χορός.
 • CANCAN

  CANCAN
  Χορός με γρήγορο μέτρο από το Παρίσι.