Collage 2018 07 02 14 47 00

ציר הזמן שלי

 • נולדתי

  נולדתי
 • אימצנו את מונה

  אימצנו את מונה
 • הגעתי לגן

  הגעתי לגן
 • בר מצווה של אח שלי

  בר מצווה של אח שלי
 • יום ראשון בכיתה א

  יום ראשון בכיתה א
 • אחותי התגייסה

  אחותי התגייסה
 • הגעתי לקונסבטוריון

  הגעתי לקונסבטוריון
 • בחינה ראשונה של האקדמיה

  בחינה ראשונה של האקדמיה
 • השתתפתי ביום מלגות

  השתתפתי ביום מלגות
 • בת מצווה

  בת מצווה
 • סיום כיתה ו

  סיום כיתה ו
 • חטיבה

  חטיבה
 • צוץ

  צוץ
  אמא שלי קבלה ליום הולדת כלבה בשם צוץ