ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

  • 1792 BCE

    Α φάση Επανάστασης

  • Κατάληψη Βαστίλης

  • Όρκος Σφαιριστηρίου

  • Ψήφισμα Διακήρυξης Δικαιωμάτων Ανθρώπου και Πολίτη

  • Β' φάση Επανάστασης

  • Διευθυντήριο

  • Ναπολέων Βοναπάρτης