Τα σημαντηκότερα γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Timeline created by Antonis Sarris
 • Τα 6 πρώτα κράτη

  Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Ιταλία υπογράγουν συνθήκη ενους ευρωπαΪκού οργάνου για την διαχείρηση και παραγωγή άνθρακα και χαλύβα
 • Δικαστήριο της ΕυρωπαΪκής Ένωσης

  Ιδρύτε το δικαστήριο τη ΕυρωπαΪκής Ένωσης . Αποστολή του είναι μεριμνά ώστε να υπάρχει σωστή νομοθεσία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
 • Συνθήκη της Ρώμης

  Τα 6 αρχικά κράτη υπογράφουν την συνθήκη της Ρώμης, επιτρέποντας ελεύθερο εμπόριο αναμεσά τους. Παρόμοια, δημιουργήτε το ΕυρωπαΪκό Κοινονικό Ταμείο.
 • Πρωτες ΕυρωπαΪκές Εκλογές

  Πραγματοποιούνται οι πρώτες ΕυρωπαΪκες Εκλογές με νικιτή και πρώτο προέδρο του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου την πρων υπουργό παιδειάς της Γαλλίας, Σιμόν Βέιλ.
 • Ενιαία ΕυρωπαΪκή Πράξη

  Οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι πια ελεύθερες μεταξύ των χωρών της Κοινότητας
 • Πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Το Τείχος του Βερολίνου καταστρέφεται και η Ανατολική Γερμανία ενόνετε με την Δυτική.
 • Ενιαία Αγορά

  Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να σπουδάζουν, να κατοικούν, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και να απολαμβάνουν προϊόντα από όλη την Ευρώπη.
 • Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Η συνθήκη υδρυεί επίσημα την Ε.Ε. και προετιμάζει την δημιοργία του ενιαίου ευρωπαικού νομίσματος: το ευρώ.
 • O Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Αυτό το ενιαίο έγγραφο, εγγυάται τα δικαίματα του ευρωπαΪκού πολίτη
 • Συνθήκη της Νικαίας

  Η Συνθήκη αυτή αλλάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έτσι ώστε η ΕΕ να προετοιμαστεί για την προσχώρηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μόλις αυτές θα είναι έτοιμες
 • Το Ευρώ

  Το ευρω γίνεται το νόμιμο νόμισμα της ΕυρωπαΪκής Ένωσης.
 • Brexit

  Η αγγλία ψήφιζει να βγέι απο την ΕυρωπαΪκή Ένωση