Baptism of the preslav court

Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ

 • 885 BCE

  Υποδοχή Κλήμεντος στη Πλίσκα

  Υποδοχή Κλήμεντος στη Πλίσκα
  Ο Βόρις δεν άργησε να καταλάβει ότι το κράτος του θα ενισχυόταν σημαντικά από την διάδοση του Χριστιανισμού στον λαό του. Σημαντικό σε όλο αυτό ήταν το έργο των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδιου με την δημιουργία του σλαβικού αλαφάβητου, οι οποίοι δεν πήγανε ποτέ στην Βουλγαρία. Το έργο τους όμως συνέχισαν οι μαθητές τους και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Κλήμης, ο οποίος δημιούργησε την σχολή της Αχρίδος και ο Ναούμ που εργάστηκε 7-8 στην Πρεσθλάβα. και οργάνωσε εκέι την εκπαίδευση.
 • 870 BCE

  Σύγκληση συνόδου

  Σύγκληση συνόδου
  Τον Φεβρουάριο του 870 συγκλήθηκε στη Κων/πολη σύνοδος για τις αντίπαλες αξιώσεις του Φώτιου και του Ιγνάτιου. Στην τελευταία συνάντηση ασχολήθηκαν με ολομέλεια για το που θα έπρεπε να υπαγόταν ο Βόρις. Οι αντιπρόσωποι του πάπα ήταν μειοψηφία και έτσι αποφασίστηκε ότι η Βουλγαρία θα υπαγόταν στο πατριαρχείο της Κων/πολης. Εκδιώχθηκαν οι κληρικοί από την Βουλγαρία και επέστρεψαν οι Έλληνες ιερείς και ένας αρχιεπίσκοπος.
 • Period: 867 BCE to 885 BCE

  Θάνατος Κυρίλλου και Μεθοδίου

  Το 867 οι αδελφοί πήγανε στην Πανονία όπου και παρέμειναν για 6 μήνες. Όμως το 869 ο Κύριλλος πέθανε στην Ρώμη και ο Μεθόδιος συνέχισε το αποστολικό τους έργο. Ο Μεθόδιος πήγε πάλι στην Πανονία, όμως η κατάσταση άλλαξε όταν εισέβαλλε ο Λουδοβίκος στην Μοραβία και ο Ροστισλάβος εκθρονίστηκε και ο Μεθόδιος φυλακίστηκε. Το 885 πέθανε ο Μεθόδιος και 1 χρόνο αργότερα απαγορεύτηκε η χρήση της σλαβικής στην Μοραβία και οι μαθητές του σκορπίστηκαν στην Κροατία, Ρασκία και κυρίως στην Βουλγαρία.
 • 866 BCE

  Πατριάρχης Φώτιος

  Πατριάρχης Φώτιος
  Οι βυζαντινές αρχές εργάζονταν για να σταθεροποιήσουν την επιρροή τους στην Βουλγαρία, έτσι ο πατριάρχης Φώτιος μετά την βάπτιση του, του έστειλε μια επιστολή όπου με το λόγιο ύφος του προσπαθούσε να κατακλύσει με σοφία τον βάρβαρο ηγεμόνα. Βέβαια ο Βόρις ήδη ένα χρόνο από την βάπτιση σου είχε βλέψεις για μια ενα βουλγαρικό πατριαρχείο, όμως ο Φώτιος στην επιστολή του ήταν δυσοίωνος.
 • 866 BCE

  Στροφή προς την δύση

  Στροφή προς την δύση
  Ο Βόρις προφανώς απογοητεύτηκε από τους έλληνες και αποφάσισε να ανανεώσει τους δεσμούς του με την δύση ,έτσι έστειλε μια πρεσβεία στην αυλή του Λουδοβίκου ζητώντας φράγκους ιεραποστόλους για την χώρα του και ταυτόχρονα έστειλε απεσταλμένους στην Ρώμη για να ζητήσουν από τον πάπα έναν πατριάρχη και ιερείς και πράγματι ο πάπας του έστειλε δύο επισκόπους και για το επόμενο έτος ήταν πεπεισμένος ότι είχε αποσπάσει την καλύτερη συμφωνία από την Ρώμη.
 • 866 BCE

  Φώτιειο Σχίσμα

  Φώτιειο Σχίσμα
  Το βουλγαρικό ζήτημα δημιούργησε το πρώτο σχίσμα ανάμεσα στις δύο εκκλησίες. Το 867 με πρωτοβουλία του Φώτιου καθαίρεσε και αφόρισε τον πάπα Νικόλαο. Ο Μιχαήλ Γ΄ δολοφονήθηκε και ο Βασίλειος Α΄ τον ανάγκασε να παραιτηθεί και ο νέος πατριάρχης ήταν ο Ιγνάτιος.
 • 864 BCE

  Κύριλλος και Μεθόδιος

  Κύριλλος και Μεθόδιος
  Οι δυο αδελφοί ήταν πολυμαθείς και κατείχαν εξαιρετικά την ελληνική γλώσσα. Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν την Μοραβία είχαν πάει και σε άλλες αποστολές ώστε να διαδώσουν τον χριστιανισμό. Έτσι το 864 έφθασαν στην Μοραβία, καταπολέμησαν τα κατάλοιπα της ειδωλολατρίας σε συνδυασμό με το σλαβικό αλφάβητο του Κωνσταντίνου και τους επέτρεπε να τελούν την λειτουργία στα σλαβικά.
 • 864 BCE

  Βόρις βάπτιση

  Βόρις βάπτιση
  Ταυτόχρονα με την αποστολή των αδελφών στην Μοραβία, επιτεύχθηκε η βάπτιση του Βόριδος ο οποίος εξαιτιάς του λιμού που επικρατούσε στο κράτος του και που η θέση του ήταν επισφαλής διαδέχθηκε τον χριστιανισμό, ονομάστηκε Μιχαήλ και έγινε ο πνευματικός γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄.
 • Period: 862 BCE to 863 BCE

  Η βοήθεια από την βυζαντινή αυτοκρατορία στον Ροστισλάβο

  Στο μεταξύ ο Ροστισλάβος ζήτησε βοήθεια από την παπική εκκλησία αλλά ο πάπας Νικόλαος Α΄ αρνήθηκε. Έτσι το 862/863 ζήτησε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ να στείλουν επίσκοπο και δάσκαλο για την διδασκαλία του χριστιανισμού στον λαό. Ο Φώτιος και ο αυτοκράτορας αμέσως κατάλαβαν τα πολιτικά και εκκλησιαστικά συμφέροντα. Καθώς έδινε την δυνατότητα να εξαπλώσουν την επιρροή τους στην κεντρική Ευρώπη και να ασκήσουν πίεση στους Βουλγάρους που βρίσκονταν αναμεσά τους.
 • Period: 860 BCE to 863 BCE

  Ροστισλάβος και ο κίνδυνος της Βουλγαρίας

  Με την επέκταση όμως της Μεγάλης Μοραβίας ως το μέσο ρου του Τισσού ποταμού τους έφερε σε διαμάχη με τους βουλγάρους. Έτσι ο Βόρις για να εξουδετερώσει τον μοραβικό κίνδυνο περιήλθε σε συνεννοήσεις με τους φραγκους κι έτσι το 863 κατέληξαν σε συμμαχία, αποσκοπώντας ο Βόρις να συναντηθεί με τον Λόυδοβίκο και να ασπαστεί τον χριστιανισμό από τους φράγκους .
 • 850 BCE

  Ροστισλάβος

  Ροστισλάβος
  Ο Ροστισλάβος ήταν ηγεμόνας των σλάβων της Μεγάλης Μοραβίας, ο οποίος εφόσον είχε επεκταθεί ως το Τισσό ποταμό και δημιούργησε τη Μεγάλη Μοραβία, διέκοψε κάθε μορφής εξαρτήσεως από τους φραγκικό κράτος και αρνήθηκε να στείλει αντιπροσώπους στη γερμναική δίαιτα.
 • 816 BCE

  Βυζαντινοβουλγαρική συνθήκη

  Βυζαντινοβουλγαρική συνθήκη
  Μετά από μια σύντομη κρίση στον θρόνο ανέβηκε ο γιος του Κρούμου Ομουρτάγ το 814-815. Ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπίσει τους φράγκους. Έτσι αφού ήταν απασχολημένος με τους φράγκους σύναψε το 815 βυζαντινοβουλγαρική συνθήκη ειρήνης για 30 χρόνια. Τέλος διάδοχοι του Ομουρτάγ ήταν οι Μαλαμίρ και Πρεσιάμ.
 • Period: 815 BCE to 852 BCE

  Διαδοχή του θρόνου στον Βόρι

  Τον Πρεσιάμ και Μαλαμίρ διαδέχθηκε ο Βόρις, ο οποίος συνέχισε την πολιτική των προκατόχων του, διατήρησε φιλικές σχέσεις με το βυζάντιο και ήταν σε συνεννοήσεις με τους φράγκους.
 • Period: 803 BCE to 814 BCE

  Κρούμος

  Ο Κρούμος ήταν πρωτόγονος αλλά ικανός πολεμιστής ,έτσι κατά την διάρκεια της βασιλείας του επέκτεινε σημαντικά τα όρια του κράτους, που επεκτείνονταν από τα Καρπάθια ως τη Ροδόπη και από τον Τισσό ποταμό ως τον Δνείστερο. Ο Κρούμος πέθανε τον Απρίλιο του 814.