ძველი ნივთის ახალი სიცოცხლე

 • Period: to

  პროექტის განხორციელების დრო

  მოსწავლეებმა ძველი გამოუყენებელი ნივთებისგან დაამზადეს ახალი.
 • აქტივობა N1

  აქტივობა N1
  მოსწავლეები გაეცნობიან აქტივობის შინაარსს
 • აქტივობა N3

  აქტივობა N3
  მოსწავლეებმა მოიძიეს ძველი ნივთები
 • აქტივობა N3

  აქტივობა N3
  მოძიებული მასალიდან (ძველი ნივთისგან) ახლის შექმნა