ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

Timeline created by tzafleri
In History
 • 9,000 BCE

  ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
  homo errectus
 • 7,000 BCE

  ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  ΚΕΡΑΜΙΚΗ
 • 6,500 BCE

  ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ