გაკვეთილის გეგმა

  • ორშაბათი

    ჩემო პტარა მეგობრებო ორშაბათს გკვეთილები ჩარარება ღია სივრცეში