Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

In History
 • 646

  Κατάληψη Αιγύπτου από τους Άραβες

  Η αρχή της πτώσης του Βυζαντίου.(ολοκληρώθηκε με την οριστική κατάληψη της Αλεξάνδρειας)
 • 1054

  Το σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών

  Το σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών
  Αποτελεί το βασικό γεγονός από όπου ξεκινάει η κόντρα μεταξύ των δύο εκκλησιών. Οι διαφωνίες αφορούσαν θεολογικά και δογματικά ζητήματα , κύρια αιτία όμως, ήταν η διεκδίκηση , εκ μέρους της Ρώμης , της πρωτοκαθεδρίας στον Χριστιανικό κόσμο , την οποία δε μπορούσε να αποδεχτεί η Κωνσταντινούπολη.
 • Apr 13, 1204

  Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους

  Οι Σταυροφορίες εξέφρασαν την ισχύ της παπικής εξουσίας και τον οικονομικό επεκτατισμό της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υπονόμευσαν το Βυζάντιο και συνέβαλαν στην πτώση του. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους αρχίζει η μακρά περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο, η οποία διαρκεί σε ορισμένες περιοχές μέχρι τον 17ο αιώνα.
 • 1350

  Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών

  Η οργάνωση του κράτους επιτεύχθηκε από τους σουλτάνους Ορχάν και Μουράτ. Ο Ορχάν ήταν ο πρώτος Οθωμανός εμίρης που περιβλήθηκε τον αυτοκρατορικό τίτλο του Σουλτάνου και έθεσε τα θεμέλια της μελλοντικής επέκτασης των Οθωμανών.
 • 1390

  Η οθωμανική προέλαση και η αποδυνάμωση του Βυζαντίου

  Το Βυζάντιο είχε αποδυναμωθεί σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο εντελώς. Οι Οθωμανοί , εκμεταλλευόμενοι καταστάσεις , άρχισαν να καταλαμβάνουν πόλεις και το Βυζάντιο αναγκάστηκε πλέον να πληρώνει φόρο υποτελείας και να διαθέτει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στη διάθεση του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος επιβάλλει απόλυτα την θέση του.
 • 1391

  Διακυβέρνηση Βασιλεύουσας

  Διακυβέρνηση Βασιλεύουσας
  Ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της Βασιλεύουσας , σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας , όταν αριθμούσε μόλις 50 χιλιάδες κατοίκους.
 • 1422

  Προσπάθεια πολιορκίας

  Προσπάθεια πολιορκίας
  Ο Μανουήλ δεν έλαβε βοήθεια από την Δύση. Τον θρόνο των Σουλτάνων ανέλαβε ο Μουράτ Β' , ο οποίος άρχισε μια συστηματική πολιορκία της Πόλης , τα τείχη της οποίας την έσωσαν για ακόμα μια φορά.
 • 1448

  Ιωάννης Η' Παλαιολόγος

  Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
  Ο Ιωάννης Η' Παλαιολόγος έγινε βυζαντινός αυτοκράτορας το 1425 αλλά πεθαίνει το 1448
 • Period: 1449 to 1453

  Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος

  Βυζαντινός αυτοκράτορας γίνεται ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος και με αυτοθυσία υπερασπίζεται την πολιορκία της Πόλης. Πιο συγκεκριμένα , στέφεται στο Μυστρά δεσπότης του Μορέως και γίνεται δεκτός "παρά πάντων ασπασίως " στην Κωνσταντινούπολη.
 • 1451

  Μωάμεθ Β'

  Πεθαίνει ο τούρκος σουλτάνος Μουράτ Β΄. Διάδοχος του ανακηρύσσεται στην Αδριανούπολη ο γιος του Μωάμεθ Β'
 • Mar 1, 1452

  Ρούμελη-Χισάρ

  Ρούμελη-Χισάρ
  Το επιβλητικό φρούριο Ρούμελη-Χισάρ χτίστηκε στις Ευρωπαϊκές ακτές των στενών του Βοσπόρου , απέκοψε την πρωτεύουσα από τα λιμάνια του Εύξεινου Πόντου και της στέρησε την δυνατότητα να προμηθεύεται σιτηρά από εκεί. Η δίοδος ελέγχεται πλέον απόλυτα από τους Τούρκους.
 • Jun 1, 1452

  Οι θύρες της Πόλης κλείνουν

  Λεηλασίες των Τούρκων στον ευρύτερο χώρο του νέου φρουρίου αναγκάζουν τον Κωνσταντίνο να κλείσει τις θύρες της Πόλης.
 • Jul 1, 1452

  Κανένα στήριγμα για την Πόλη

  Στην κρίσιμη αυτή στιγμή η βοήθεια της Δύσης ήταν ισχνή και ανεπαρκής. Επίσης, οι πλούσιοι Kωνσταντινουπολίτες, που ενώ είχαν μεγάλη περιουσία και ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν σώσει την πόλη, εξέφραζαν ανοιχτά την προτίμησή τους στον Σουλτάνο.
 • Oct 1, 1452

  Δεσποτάτο του Μορέως

  Οι Οθωμανοί επιτίθενται στο Δεσποτάτο του Μορέως. "Τεχνίτης δοκιμώτατος" αναλαμβάνει να κατασκευάσει για λογαριασμό των Τούρκων τεράστιο κανόνι αποτελεσματικό για τα τείχη της Βασιλεύουσας "χωνείαν μεγάλην πέτραν φέρουσαν υπερμεγέθη".
 • Dec 1, 1452

  Πολιορκία

  Ενεργοποιούνται στοιχειωδώς η Βενετία και η Γένοβα μετά από σειρά τουρκικών προκλήσεων απέναντι σε πολίτες τους. Στις 12 Δεκεμβρίου ο Κωνσταντίνος κηρύσσει την ένωση των εκκλησιών σε κοινή λειτουργία (συλλείτουργο). Οι Κωνσταντινουπολίτες ετοιμάζονται για πολιορκία επισκευάζοντας τα τείχη στη γη και στη θάλασσα. Οχυρώνουν τον Κεράτιο με τεράστια αλυσίδα. Συλλέγουν χρήματα και τροφές ενώ απευθύνουν εκκλήσεις προς τον Πάπα και τους Ιταλούς ηγεμόνες για βοήθεια.
 • Jan 1, 1453

  Εξοπλισμός

  Εξοπλισμός
  Η υπεροπλία των Τούρκων σε έμψυχο και άψυχο υλικό ήταν συντριπτική (έφτασαν στην Πόλη δύο γενουατικά πλοία με περίπου 700 μισθοφόρους υπό τις διαταγές του Giovanni Gioustiniani Longo.) Τα κανόνια όμως έκριναν τα πάντα. Παράλληλα , οι δυνάμεις του Μωάμεθ στην Αδριανούπολη κινητοποιούνται.
 • Mar 1, 1453

  Παρασκήνιο μάχης

  Οι Βυζαντινοί ενισχύουν τα τείχη. Η αντίθεση των ενωτικών και ανθενωτικών παραμένει αισθητή. . Ο αυτοκράτορας υπερασπίζει την Πύλη του Ρωμανού όπου απέναντι έχει τοποθετηθεί το μεγάλο κανόνι και η σκηνή του Σουλτάνου. Το σύνολο των κατοίκων υπολογίζεται σε 50.000 ενώ οι μάχιμοι σε 5.000 Βυζαντινούς και 2.000 ξένους.
 • Apr 5, 1453

  Έναρξη Πολιορκίας

  Ο Κεράτιος κόλπος κλείνει και η πολιορκία ξεκινά. Ο αριθμός τούρκων στρατιωτών υπολογίζεται από 260.000 εώς 400.000
 • Apr 18, 1453

  Πρώτο στάδιο μάχης

  Έπειτα από συνεχείς κανονιοβολισμούς και εχθροπραξίες , γίνεται η πρώτη απώθηση των Τούρκων στα τείχη
 • Period: Apr 18, 1453 to May 18, 1354

  Οι μάχες συνεχίζονται

  Σε αυτό το χρονικό διάστημα , οι επιθέσεις και οι κανονιοβολισμοί συνεχίζονται , οι ανθρώπινες απώλειες μεγαλώνουν και τα τείχη αποδυναμώνονται
 • May 29, 1453

  Η μεγάλη επίθεση

  Αρχίζει η μεγάλη επίθεση στις τρεις τη νύχτα με κύριο στόχο την Πύλη του Ρωμανού. Σχεδόν ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διείσδυση των Τούρκων από την Κερκόπορτα και την Πύλη του Χαρισίου. Ο Ιουστινιάνης τραυματίζεται και αποσύρεται με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος. Κοντά στην Πύλη του Ρωμανού σκοτώνεται και ο αυτοκράτορας. Ακολουθούν λεηλασίες και αγριότητες. Διαφεύγουν δεκαέξι πλοία. Ο Μωάμεθ εισέρχεται έφιππος στην πόλη και την Αγία Σοφία.
 • May 31, 1453

  Το Βυζάντιο μετά την Άλωση

  Το Βυζάντιο μετά την Άλωση
  Η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου δεν έσβησε μετά την Άλωση της Πόλης. Η επίδραση της παρέμεινε σταθερή στα ευρωπαϊκά κράτη και συντέλεσε στην διατήρηση της πνευματικής ταυτότητας των Βαλκανίων. Από κάποιους μάλιστα , η καταστροφή θεωρήθηκε ως Θεία Δίκη για την ανθενωτική στάση των Βυζαντινών και άλλοι θεώρησαν ότι η Πόλη είχε φορτωθεί με πολλές αμαρτίες και πως δεν εκπλήρωνε πλέον την αποστολή της.