Εκχριστιανισμός Των Σλάβων

Timeline created by Vangelis Trakadas
In History
 • 800

  Εκχριστιανισμός Καραντανίας

  Εκχριστιανισμός Καραντανίας
  μέχρι τον 8 αιώνα η Καραντανία είχε εκχριστιανιστεί και υπαγόταν
  στην Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ, παρα τις εξεγέρσεις που ξέσπασαν απο πλευρά σλάβων παγανιστών με την τελευταία απο αυτές να κατεστάλη βίαια το 772 απο τον Βαυαρό Δούκα Tassilo
 • 833

  Εκχριστιανισμός Βοημίας

  Εκχριστιανισμός Βοημίας
  Ο εκχριστιανισμός της Βοημίας ξεκίνησε το 833 όταν ο Μποριβόι βαπτίστηκε από τον Σβίατοπλουκ και τον Μεθόδιο
 • 864

  Εκχριστιανισμός Βουλγαρίας

  Εκχριστιανισμός Βουλγαρίας
  το 864 ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας Βόρις παρά την επιθυμία του για ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία αναγκάστηκε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης σύμφωνα με την οποία έπρεπε να ασπαστεί τον χριστιανισμό, κάτω απο την πίεση του Μιχαήλ Γ που είχε στείλει στρατό στα σύνορα της Βουλγαρίας καθώς και ενός λιμού
 • 882

  Εκχριστιανισμός Μοραβίας

  Εκχριστιανισμός Μοραβίας
  Το 882 μετά τον θάνατο του Πάπα Ιωάννη Ή απαγορεύτηκε η σλαβική λειτουργία.Τα βιβλία που ήταν γραμμένα στη παλαιοσλαβική κάηκαν
 • 900

  Εκχριστιανισμός Κροατίας

  Εκχριστιανισμός Κροατίας
  Οι Κροάτες εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 7ου αιώνα στην περιοχή που ζούν και σήμερα κα ανέπτυξαν δύο κρατικές υποστάσεις την Παννονική Κροατία και τη Δαλματική Κροατία. Το 795 ο Πρίγκηπας της Πανονικής Κροατίας Βοινομίρ δέχτηκε την επικυριαρχία των Φράγκων και βαπτίστηκε. Απο την άλλη η Δαλματική Κροατία εκχριστιανίστηκε τον 9 αιώνα καθώς πέρασε στη δικαιοδοσία των Φράγκων
 • 988

  Εκχριστιανισμός Ανατολικών Σλάβων

  Εκχριστιανισμός Ανατολικών Σλάβων
  Ο μαζικός εκχριστιανισμός των ανατολικών Σλάβων σύμφωνα με το χρονικό του Νέστωρα συνέβη το 988,απο τον ηγεμόνα του Κιέβου Βλαντιμίρ. Ο Βλαντιμίρ αποφάσισε να αποδεχτεί την ορθοδοξία και νυμφεύτηκε την Άννα την αδελφή του Βασίλειου Β Βουλγαροκτόνου .Τέλος αξίζει να σημειωθεί ημερομηνία 988 θεωρείται έτος εκχριστιανισμού των Ρώσων
 • 1000

  Εκχριστιανισμός Σερβιας

  Εκχριστιανισμός Σερβιας
  Οι Σέρβοι ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή δυτικά της Βουλγαρίας. Κατά το πρώτο μισό του 7 αιώνα έγινε ο πρώτος εκχριστιανισμός , μετά από πρόσκληση του Αυτοκράτορα από λατίνους ιεραποστόλους , χωρίς μόνιμα αποτελέσματα. Έτσι ο εκχριστιανισμός επιτεύχθηκε τελικά κατά τον 10 αιώνα όταν οι σέρβοι ζήτησαν από τον Βασίλειο Α να τους στείλει ιεραποστόλους για να βαπτιστούν
 • 1147

  Εκχριστιανισμός Πολαβίας

  Εκχριστιανισμός Πολαβίας
  η Πολαβία είναι μια περιοχή της σημερινής Β.Α Γερμανίας και βρισκόταν βόρεια του ποταμού Χαβέλ. Ο εκχριστιανισμός συνέβη έπειτα απο σταυροφορία που κήρυξε ο Πάπας Ευγένιος Γ΄ το 1147
 • 1200

  Εκχριστιανισμός Πορμενίας

  Εκχριστιανισμός Πορμενίας
  Η πορμενία ήταν μια περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς 'Οντερ και Βιστούλα. Ο εκχριστιανισμός κατέστη δυνατός στις αρχές του 12 αιώνα κατα τη διάρκεια της ηγεμονίας του Μπόλεσλαβ Γ' (1102-1138) .Απο τον Όθωνα Επίσκοπο της Βαμβέργης
 • 1300

  Εκχριστιανισμός Πολωνίας

  Εκχριστιανισμός Πολωνίας
  Το 966 ο Μιέτσκο Ά βαπτίστηκε χριστιανός ενθαρρύνοντας την εξάπλωση του χριστιανισμού και την οργάνωση της εκκλήσιας. Παγανιστικές εξεγέρσεις που ξέσπασαν τη δεκαετία του 1930 καθυστέρησαν τον εκρχιστιανισμό σε συνδιασμό με κάποια κοινωνικά αίτια ο οποίος και τελικά άρχισε τον 13 αιώνα