סיור מבחן- קרדו

 • Period: 63 BCE to 324

  התקופה הרומית

 • 135

  הקמת איליה קפיטולינה

  הקמת איליה קפיטולינה
 • Period: 324 to 638

  התקופה הביזנטית

 • 443

  אאודוקיה בירושלים

  אאודוקיה בירושלים
  בניית החומה הביזנטית
 • 531

  סבאס מבקר אצל יוסטיניאנוס

  סבאס מבקר אצל יוסטיניאנוס
  תחילת העבודות על כנסיית הנאה.
 • Period: 638 to 1099

  התקופה המוסלמית הקדומה

 • 1033

  רעידת האדמה

  חורבן חומות אאודוקיה
 • 1055

  שיקום החומה על ידי הפאטימים

 • 1099

  כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים

  כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים
 • Period: 1099 to 1260

  התקופה הצלבנית/איובית

 • 1217

  חיזוק חומות ירושלים על ידי האיובים

 • 1227

  הריסת החומות

  הריסת החומות
 • Period: 1260 to 1517

  התקופה הממלוכית

 • Period: 1517 to

  התקופה העות'מאנית

 • 1537

  תחילת הקמת החומה העות'מאנית

  תחילת הקמת החומה העות'מאנית
 • ניסיון הפריצה במלחמת העצמאות

 • כיבוש העיר העתיקה על ידי צה"ל