Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Timeline created by christinastathaki
In History
 • 1391

  Το ταξίδι του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου στη Δύση

  Εξαιτίας του κινδύνου από την προέλαση των Τούρκων, ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος αναγκάστηκε να ταξιδέψει προκειμένου να ζητήσει τη βοήθεια των δυτικών. Παρόλο που έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές, το ταξίδι του δεν είχε αποτέλεσμα.
 • 1402

  Η πανωλεθρία που υπέστη ο Βαγιαζήτ στη μάχη της άγκυρας

  Στη μάχη της Άγκυρας ανάμεσα στον σουλτάνο των Τούρκων Βαγιαζήτ και στον στρατό των Μογγόλων του Ταμερλάνου, ο σουλτάτος υπέστη πανωλεθρία, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη εσωτερική κρίση στο κράτος των Οθωμανών και το Βυζάντιο έπαψε να πληρώνει φόρο υποτέλειας.
 • 1421

  Η αναβίωση του κινδύνου

  Στον θρόνο των σουλτάνων ανεβαίνει ο Μουράτ Β' και ανατρέπει την κατάσταση που επικρατούσε έως τώρα.
 • 1422

  Τα ισχυρά τείχη της Πόλης

  Η Κωνσταντινούπολη , παρά τη συστηματική πολιορκία της, κατάφερε να σωθεί χάρη στην μεγάλη αντοχή των τειχών της.
 • 1423

  Η εισβολή των Τούρκων στην Πελ/νησο

  Οι Τούρκοι, αφού εισέβαλαν στην Πελοπόννησο την κατέστησαν υποτελή φόρου
 • Period: 1438 to 1439

  Η Σύνοδος της Φερράρας-Φλορεντίας

  Μόλις έγινε αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η' Παλαιολόγος , προσπάθησε και εκείνος να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για την εξασφάλιση βοήθειας από τη Δύση. Ο βυζαντινός λαός δεν αποδέχεται την υποταγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία, εξαιτίας των εχθρικών συναισθημάτων τους απέναντι στους Λατίνους.
 • 1452

  Η κατασκευή του κανονιού για λογαριασμό των Τούρκων

  Το Φθινόπωρο, οι Οθωμανοί επιτίθενται στο Δεσποτάτο του Μορέως. Ο "Τεχνίτης δοκιμώτατος" αναλαμβάνει να κατασκευάσει για λογαριασμό των Τούρκων ένα τεράστιο κανόνι, αποτελεσματικό για τα τείχη της Βασιλεύουσας.
 • Period: 1452 to 1452

  Το φρούριο Ρούμελη-Χισάρ

  Μετά τη στέψη του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου στο Μυστρά και την ανακήρυξη του Μωάμεθ ως σουλτάνο των Τούρκων, στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου χτίζεται το φρούριο Ρούμελη Χισάρ το οποίο αποκαλύπτει τις κατακτητικές βλέψεις του Μωάμεθ. Η δίοδος ελέγχεται πλέον απόλυτα από τους Τούρκους.
 • Period: 1452 to 1452

  Ο Κωνσταντίνος κλείνει τα τείχη

  ΟΙ λεηλασίες των Τούρκων στον ευρύτερο χώρο του νέου φρουρίου αναγκάζουν τον Κωνσταντίνο να κλείσει τις θύρες της Πόλης.
 • 1453

  Η δοκιμή του κανονιού

  Οι δυνάμεις του Μωάμεθ κινητοποιούνται στην Αδριανούπολη και δοκιμάζεται το μεγάλο κανόνι.
 • Apr 12, 1453

  Η αρχή της άλωσης

  Αρχίζουν συνεχείς κανονιοβολισμοί, ημέρα και νύχτα. Γίνεται σταδιακή επιχωμάτωση της τάφρου. Ανοίγονται υπόγειες διαβάσεις κάτω από τα τείχη. Στις 12 έφθασε και ο τουρκικός στόλος από την Καλλίπολη απαρτιζόμενος από 400 περίπου πλοία.
 • Period: May 20, 1453 to May 25, 1453

  Η αποδυνάμωση των τειχών

  Τα τείχη αποδυναμώνονται από τους κανονιοβολισμούς και τις υπόγειες στοές.
 • May 29, 1453

  Η μεγάλη επίθεση

  Αρχίζει η μεγάλη επίθεση με κύριο στόχο την Πύλη του Ρωμανού. Σχεδόν ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διείσδυση των Τούρκων από την Κερκόπορτα και την Πύλη του Χαρισίου. Ο Ιουστινιάνης τραυματίζεται και αποσύρεται με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος. Κοντά στην Πύλη του Ρωμανού σκοτώνεται και ο αυτοκράτορας. Ακολουθούν λεηλασίες και αγριότητες.Ο Μωάμεθ εισέρχεται έφιππος στην πόλη και την Αγία Σοφία.