პროექტის გეგმა

  • პროექტის აქტივობების დანაწილება

  • მეორე აქტივობა- ლოგოს კონკურსის ჩატარება