Απο την αναγεννηση στον ανθρωπισμο

In History
  • Period: 1400 to

    Η Ευρώπη απο τον 15ο μέχρι τον 18ο αιωνα