Πελοποννησιακός Πόλεμος

Timeline created by stergios1968
 • 432 BCE

  Κέρκυρα --> Ποτίδαια

 • 431 BCE

  έναρξη Πελοποννησιακού πολέμου

 • Period: 431 BCE to 421 BCE

  Αρχιδάμειος πόλεμος

 • 430 BCE

  λοιμός της Αθήνας

 • 429 BCE

  θάνατος Περικλή

 • 428 BCE

  αποστασία της Λέσβου

 • 425 BCE

  κατάληψη Σφακτηρίας

 • 422 BCE

  θάνατος Κλέωνα & Βρασίδα

 • Period: 415 BCE to 413 BCE

  Σικελική εκστρατεία

 • Period: 413 BCE to 404 BCE

  Δεκελικός πόλεμος

 • 404 BCE

  λήξη Πελοποννησιακού πολέμου

 • 421

  ειρήνη του Νικία