המדיניות הנאצית כלפיי יהודי גרמניה 1933-1939

Timeline created by ellanus29
In History
 • יום החרם

  יום החרם
  חרם כלכלי נגד יהודי גרמניה שלווה בתעמולה ארסית בעיתונים וברחובות, שהאשימה את היהודים בהשתלטות על כלכלת גרמניה. פיקחו עליו בריוני הס"א אשר שוטטו חמושים ברחובות, סימנו חנויות יהודיות ועמדו בפתחן למנוע מגרמנים להפר את החרם. החרם נשמך רק יום אחד בשל תגובות קשות בעולם ואיום על הטלת חרם נגדי על גרמניה.
 • החוק להחזרת הפקידות המקצועית הלאומית על כנה

  החוק להחזרת הפקידות המקצועית הלאומית על כנה
  חוק שקבע שרק בעלי דם ארי יוכלו לעבוד במשרות ממשלתיות. בעקבות החוק פוטרו כ 5000 יהודים ממשרותיהם בשירות המדינה.
 • שריפת הספרים

  שריפת הספרים
  בערים רבות ברחבי גרמניה המון המון משולהב התכנס בכיכרות והשליך לאש ספרים של סופרים ממוצא יהודי או כאלו שנחשבו כבעלי השפעה שלילית על התרבות הגרמנית.
 • חוקי נירנברג

  חוקי נירנברג
  בחוקי נירנברג נעשתה האנטישמיות לחוק כללי בגרמניה, והאפליה על פי תורת הגזע היתה לרשמית. חוקים אלה ביטלו באופן רשמי את האמנסיפציה ושללו את האזרחות מיהודי גרמניה.
 • פוגרום ליל הבדולח

  פוגרום ליל הבדולח
  כינוי לפוגרום שהתחולל ברחבי גרמניה ואוסטריה בליל 9-10 בנובמבר 1938. הפוגרום תואר רשמית כהתפרצות ספונטנית, שבאה בתגובה על רציחתו של המזכיר השלישי בשגרירות גרמניה בפריז ע"י צעיר יהודי. הפרעות היו שיא חדש של סדרת התקפות על היהודים בגרמניה ובאוסטריה.