Історія математики

Timeline created by karina4538
 • -600 BCE

  Теорема Фалеса про пропорційні відрізки

  Теорема Фалеса про пропорційні відрізки
  Теорема Фалеса: якщо паралельні прямі, що перетинають дві задані прямі а і b, відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки й на іншій прямій.
 • -500 BCE

  Числа Піфагора

  Числа Піфагора
  Числа Піфагора (піфагорова трійка) складаються з трьох натуральних чисел a, b і c, таких що a2 + b2 = c2. Ці числа зазвичай записують в такому вигляді (a, b, c), і найвідоміший приклад (3, 4, 5). Якщо (a, b, c) числа Піфагора, тоді і (ka, kb, kc) також для будь-якого цілого додатнього k. Примітивними Піфагоровими числами називають взаємно прості a, b й c.
 • 900

  Виникнення арабської нумерації

  Виникнення арабської нумерації
  Цифри виникли в Індії і в 10—13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські». Уперше поза межами Гіндустану їх використали у 9 столітті — перський мусульманський математик Аль-Хорезмі у своїй книзі 825 року «Про лічбу з цифрами гінді» та арабський математик Аль-Кінді у праці 830 року «Про використання індійського рахунку». Уклад складають десять знаків: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, за допомогою яких у десятковій системі числення можна записати будь-яке число.
 • Число пі ( 3,1415926535 8979323846...)

  Число пі ( 3,1415926535 8979323846...)
  Число́ пі — математична константа, що визначається у Евклідовій геометрії як відношення довжини кола до його діаметра або як площа круга одиничного радіуса. 3,1415926535 8979323846.....
 • Велика теорема Ферма

  Велика теорема Ферма
  Вели́ка теоре́ма Ферма́ — твердження, що для довільного натурального числа n >3 рівняння x^{n}+y^{n}=z^{n} (рівняння Ферма) не має розв´язків у цілих числах x, y, z відмінних від нуля.
 • Проблема чотирьох фарб

  Проблема чотирьох фарб
  Пробле́ма чотирьо́х фарб — математична задача, запропонована Френсісом Гасрі 1852 року. З'ясувати, чи можна будь-яку розташовану на сфері карту розфарбувати чотирма фарбами так, щоб будь-які дві області, що мають спільну ділянку межі, були розфарбовані в різні кольори. Інакше кажучи, показати, що хроматичне число плоского графа не перевищує 4.