Αρχείο λήψης (2)

Κλασσική Εποχή

By zanib
 • 499 BCE

  Πανελλήνια ιδέα

  Πανελλήνια ιδέα
  Η Πανελλήνια ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη 5ου αιώνα π.Χ. από το σοφιστή Γοργία. Βασικός εκφραστής ήταν ο Ισοκράτης: 1ο στάδιο: Πανηγυρικός Λόγος (380) ένωση Ελλήνων υπό την αρχηγία των Αθηναίων εναντίον των Περσών, 2ο στάδιο: αναζήτησε ικανό αρχηγό.
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CE%B4%CE%AD%CE%B1
 • Period: 480 BCE to 323 BCE

  Κλασσική Εποχή

  Την περίοδο από το τέλος των περσικών πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι ιστορικοί ονομάζουν κλασική την εποχή, διότι;
  1) είχαν διαχρονική αξία
  2) επιβάλλεται πνευματικά
  3) διαμορφώνει αξίες (θεμέλια δυτικού πολιτισμού)
  4) υπερέχουν οι συντελεστές και τα επιτεύγματα τους
  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/750/4903,22398/
 • 478 BCE

  Συμμαχία της Δήλου/Αθηναική Συμμαχία

  Συμμαχία της Δήλου/Αθηναική Συμμαχία
  Έγινε η 'Α Αθηναική Συμμαχία,η οποία εξελίχθηκε σε ναυτική δύναμη και τέθηκε επικεφαλής μεγάλου μέρους των ελληνικών πόλεων.Έδρα της ήταν η Δήλος,όπου βρισκόταν το Συμμαχικό Ταμείο.Τα μέλη της αρχικά είχαν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.Ο φόρος ξεπληρώνονταν με πλοία ή με χρήματα.Οι Αθηναίοι τη χρησιμοποιούσαν ως μέσο επικράτησης στους Πέρσες με διακοπές,στους υπόλοιπους Έλληνες,οι οποίοι δυσαρεστούσαν,αλλά δεν αντιδρούσαν φανερά και ως μέσο επιβολής στους ίδιους τους συμμάχους.
 • Period: 461 BCE to 451 BCE

  Εξελίξεις στην Αθήνα

  Ο Κίμων ήταν εκπρόσωπος της αριστοκρατικής παράταξης. Προσπάθησε να κάνει φιλικές σχέσεις με την Σπάρτη, αλλά απέτυχε και εξορίστηκε το 461 π. Χ. O Εφιάλτης ήταν εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης. Ήρθε στο προσκήνιο και δολοφονήθηκε. Μετά την δολοφονία του στη πολιτική σκηνή εμφανίστηκε ο Περικλής. Επέστρεψε το 451 π. Χ. στην Κύπρο όπου αγωνίστηκε εναντίον των Περσών και πέθανε. Όμως νίκησε και κατάφερε να κάνει Συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες.
 • 454 BCE

  Αθηναική ηγεμονία

  Αθηναική ηγεμονία
  Η Αθηναϊκή Συμμαχία επεκτείνετε ως Αθηναϊκή ηγεμονία. Τυπικά μεταφέρει το ταμείο στην Αθήνα το 454 π.Χ και ουσιαστικά κάνει ένοπλη επέμβαση σε συμμάχους που αποχωρούν.
 • Period: 450 BCE to 430 BCE

  Εποχή του Περικλή

  Ο Περικλής το 445 π.Χ. έκανε ειρήνη με την Σπάρτη (30ετείς Σπονδές) η οποία κράτησε μόνο 15 χρόνια. Ο 5ος αιώνας ονομάζεται χρυσός αιώνας του Περικλή και υπάρχει ανάπτυξη Αθήνας στο εσωτερικό και κυριαρχία της στο εξωτερικό. Επίσης σφράγισε με την προσωπικότητά του και πηγή για αυτόν ήταν ο Θουκυδίδης.
 • Period: 431 BCE to 404 BCE

  Πελοποννησιακός Πόλεμος

  Λόγοι αντιπαράθεσης:φυλετική και πολιτική διαφορά, αύξηση της Αθηναϊκής Δύναμης (απειλή για τα σπαρτιατικά συμφέροντα).Επιπτώσεις:υλικές καταστροφές,ηθική εξαχρείωση,προϋποθέσεις επέμβασης Περσών, ήττα Αθηναίων.Έγιναν εξωτερικές συγκρούσεις,ανταγωνισμοί.Διασπάστηκαν τα Ελληνικά φύλα για να ενισχύσουν τον αντισπαρτιατικό συνασπισμό.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
 • 337 BCE

  Συνέδριο της Κορίνθου

  Συνέδριο της Κορίνθου
  Με το Συνέδριο της Κορίνθου έγινε πραγματικότητα η ένωση των Ελλήνων. Συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες πλην της Σπάρτης. ΟΙ αποφάσεις που πήραν ήταν οι εξής: 1) απαγόρευσαν τις συγκρούσεις + βίαιη μεταβολή πολιτευμάτων, 2) προστάτευσαν την ναυσιπλοΐα και καταδίκασαν την πειρατεία και 3) ίδρυσαν πανελλήνια συμμαχία με ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο.
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
 • Period: 334 BCE to 325 BCE

  Οικουμενικό κράτος του Μ. Αλεξάνδρου

  Ο Μ. Αλέξανδρος έκανε μια εκστρατεία. Ο στόχος της ήταν η οριστική απομάκρυνση του Περσικού Κινδύνου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η κατάλυση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: 1η) 334-331: Μ. Ασία, Φοινίκη, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, 2η) 331-327: Μεσοποταμία, Μεγάλες πόλεις της Περσικής Αυτοκρατορίας και 3η) 327-325: εκστρατεία στην Ινδία.
  Τελικά πέθανε το 323 στη Βαβυλώνα.