Eesti muistne vabadussõda

Timeline created by Wedembois
In History
 • Jan 1, 1208

  Ristisõdijate käik Ugandisse

 • Jan 1, 1210

  Eestlased piirasid võnnu linnust

  Lõid ristisõdijate abiväe Ümera lahingus puruks.
 • Jan 1, 1211

  Ristisõdijad piirasid 6 päeva viljandi linnust

 • Jan 1, 1211

  Eestlaste malevate sõjakäigud Toreida liivlaste vastu

 • Jan 1, 1212

  Novgorodi ja Pihka väed rüüstasid Eestis

  Piirasid Varbola linnust, lahkudes pärast lunaraha saamist.
 • Jan 1, 1212

  Sakala malev eesotsas Lembituga rüüstab Pihkva linna ja selle ümbruse

 • Jan 1, 1212

  Kestis nälja ja katku tõttu vaherahu

  3 aastat, 1212-1215 aastatel.
 • Jan 1, 1215

  Ristisõdijad vallutaisd Leole linnust Sakalas

  Lembitu ristiti pärast allaandmist koos muu rahvaga
 • Jan 1, 1215

  Eestlaste ebaõnnestunud kolme maleva manööver

  Riia alla ja liivlaste ning latgalite aladele
 • Jan 1, 1217

  Langes Sakala vanem Lembitu

 • Jan 1, 1219

  Taanlased eesotsas Valdemar 2-ga alustasid Põhja-Eesti vallutamist ja ristimist

  1219-1220
 • Jan 1, 1220

  Rootslaste ebaõnnestunud kinnitada kanda Läänemaal

 • Jan 1, 1222

  Mandri ülestõus saarlastel

  Ja vabastati järg aastaks kogu Eesti ala va. Tallinn
 • Jan 1, 1224

  Ristisõdijate uued rüüsteretked, vallutati Tartu ja ristiti kogu Mandri-Eesti

 • Jan 1, 1227

  Ristisõdijate ja ristitud eestlaste vägi vallutas tormijooksuga Muhu

  Ja sundis alistuma valjala linnuse kaitsjad
 • Oct 17, 1227

  Muistse vabadusvõitluse lõpp