Mobile banner 0010 layer 3

יצחק רבין

By rimon9
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  צחק רבין נולד ב-1 למרס 1922 בירושלים. הוריו: נחמיה רבין ורוזה כהן, פעילי תנועת "אחדות העבודה", חינכוהו על ערכי התנועה. נחמיה היה אחד העובדים הראשונים בחברת החשמל של פנחס רוטנברג ורוזה היתה האישה הראשונה בהנהגת ה"הגנה" בחיפה.
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  13 לינואר 1949 השתתף רבין כנציג פיקוד הדרום בשיחות שביתת הנשק בין ישראל למצרים במלון "דה רוזס" באי רודוס.
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  1967 במלחמת ששת הימים פיקד רבין על נצחון צבאי מרשים, שהביא בין השאר לאיחוד ירושלים, תחת שלטון יהודי, לראשונה מזה אלפיים שנה.
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  נואר 1974 מונה רבין לשר העבודה בממשלה שהקימה גולדה מאיר לאחר מלחמת יום-הכיפורים. ביוני 1974 מונה לכהן כראש ממשלה. בתקופת כהונתו זו, נאלץ רבין להתמודד עם מציאות קשה של שבר מפלגתי ומדיני עמוק, ועם משבר אמון צבורי עצום במנהיגות הפוליטית והצבאית.
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  צחק רבין התפטר מראשות הממשלה באפריל 1977.ן השנים 1977 ועד להקמת ממשלת האחדות הלאומית ב-1984 כיהן רבין כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה וכחבר בוועדת החוץ והביטחון, והיה פעיל מטעם המגבית היהודית והבונדס.
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  -1992 התמנה שנית רבין לראשות הממשלה וכהן כראש ממשלה וכשר הבטחון במסגרת הממשלה שהקים.
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  13 בספטמבר 1993 חתם רבין בבית הלבן על הסכם "הצהרת העקרונות" עם יו"ר אש"ף, יאסר ערפאת, בדבר הכרה הדדית בין ישראל והפלסטינאים ושלטון עצמי בעזה ויריח
 • יצחק רבין

  יצחק רבין
  5 באוקטובר 1995 נחתם בוושינגטון הסכם נוסף בין ישראל לפלסטינאים שקבע נסיגת ישראל משבע ערים בגדה וקיומן של בחירות לרשות הפלסטינית. ישגיו ההסטוריים הקנו לו יחד עם שמעון פרס ויאסר ערפאת אות הכרה בינלאומי חשוב ביותר - פרס נובל לשלום. צחק רבין נרצח ב-4 בנובמבר 1995 בכיכר מלכי ישראל בת"א בידי מתנקש ישראלי במהלך עצרת הזדהות עם תהליך השלום.