ΕΠΟΧΗ ΛΙΘΟΥ

Timeline created by tzafleri
In History
 • 9,000 BCE

  ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
 • 8,000 BCE

  ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΜΑΣ
 • 6,500 BCE

  ΝΕΟΛΙΘΙΛΗ ΕΠΟΧΗ

  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ