ნარ

მართე ნარჩენი

  • მართე ნარჩენი

    მართე ნარჩენი
    მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება
  • მიეცი ახალი სიცოცხლე

    მიეცი ახალი სიცოცხლე
    ნარჩენებისგან შევქმნათ ახალი ნივთი ამ ნივთებისგან მოეწყოს გამოფენა