Joh  th lyndbye en dansk kyst  1842   43

Romantikken

Timeline created by frkenfrantzen in Art and Culture
Event Date: Event Title: Event Description:
Oplysningstiden1 mellem Det rige Danmark Danmark var i besiddelse af en af verdens største handelsflåde - handelen og velstanden blomstrede
Timeline Censurbestemmelserne skærpes
Timeline Slaget på Reden Englædenderne angriber København
Timeline Startskuddet til romantikken Som en reaktion på 1700-tallets fornuftsdyrkelse opstår romantikken, først i tyskland siden i Danmark. Efter en lang samtale mellem den filosofistuderende Heinrich Steffens og digteren Adam Oehlenschläger går Oehlenschläger hjem og skriver Danmarks mest berømte romantikdigt: Guldhornene.
Timeline Tab af verdensflåde til Englænderne
Timeline Statsbankerot
Timeline Danmark mister Norge og Sverige
Timeline Dampmaskinen indlemmes i fabriksproduktioner
Timeline Dampskibe krydser for første gang Storebælt
Timeline Rådgivende stænderforsamlinger
Timeline Junigrundloven
Timeline Treåarskrigen 1848-1851
Timeline Anden slesvigske krig
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
Romantikken

to
Universalromantikken Universalromantikken - alt er et, henter inspiration fra middelalderens mystik og er inspireret af den græske mytologi.
Digtere fx Schack Staffeldt (Indvielsen)

to
Højromantik

to
Nationalromantik Efter alle nedgangen følger man devisen "hvad udad tabes skal indad vindes". Digterne søger tilbage til en fjern gloriøs national fortid,og føler det som sin opgave at fremtrylle den guddommelige højere verden, som han gennem sin fantasi kan ane bag det dagligdags. Han digter om det guddommelige i naturen (pantheisme) og henter inspiration fra den nordiske mytologi.
Den geniale ener dyrkes.
Digtere
Adam Oehlenschläger: Guldhornene, Der er et yndigt land.

to
Poetisk realisme/Biedermeier En litterær retning, der skildrer virkeligheden smukkere end den egentlig er. Kunstneren længes efter at udtrykke det gode, det sande og det skønne. alt idealiseres, herunder også fattigdom og trangekår.
Digtere: Johan Krohn (Peters Jul), Christian Winther (Min skat)
i denne periode foretager unge mænd dannelsesrejser, især til Italien, og den klassiske dannelsesroman med opbygningen hjem-hjemløs-hjem opfindes (romanen: Hjemløs)

to
Romantisme Romantismen er den mørke del af romantikken. Her dyrkes det splittede, angsten, det tvetydige og mennesket dæmoniske side.
Det dæmoniske menneske opdages.
Interessen for kødelig erotik erstatter platonisk kærighed.
Kunstnerne kritiserer det borgerskab, der beskrives i biedermeierperioden og gør grin med det.
Her optræder også gyseren som genre.
Digtere:
HC Andersen: Klokken, Skyggen
Emil Aarestrup: Angst, På sneen
Ingemann: glasskabet

to
Kritisk idealisme

to
National Epigondigtning (epigon betyder efterligning)
Kongemagten svækkes og kongen giver siden afkald på sin magt. Demokratiet indføres. Overalt i europa samles man under nationale flag. Slesvigske krige gør at Danmark står tættere sammen.
Der digtes om nationale helte i nærmest klichéagtige toner.
Digtere
Carit Etlar: Gøngehøvdingen
HF Ewald
Carl Ploug

to
Treåarskrigen