Romantikken

Timeline created by frkenfrantzen
 • Det rige Danmark

  Det rige Danmark
  Danmark var i besiddelse af en af verdens største handelsflåde - handelen og velstanden blomstrede
 • Censurbestemmelserne skærpes

 • Slaget på Reden

  Englædenderne angriber København
 • Startskuddet til romantikken

  Som en reaktion på 1700-tallets fornuftsdyrkelse opstår romantikken, først i tyskland siden i Danmark. Efter en lang samtale mellem den filosofistuderende Heinrich Steffens og digteren Adam Oehlenschläger går Oehlenschläger hjem og skriver Danmarks mest berømte romantikdigt: Guldhornene.
 • Tab af verdensflåde til Englænderne

 • Statsbankerot

 • Danmark mister Norge og Sverige

 • Dampmaskinen indlemmes i fabriksproduktioner

 • Dampskibe krydser for første gang Storebælt

 • Rådgivende stænderforsamlinger

 • Junigrundloven

 • Treåarskrigen 1848-1851

 • Anden slesvigske krig

 • Period: to

  Romantikken

 • Period: to

  Universalromantikken

  Universalromantikken - alt er et, henter inspiration fra middelalderens mystik og er inspireret af den græske mytologi.
  Digtere fx Schack Staffeldt (Indvielsen)
 • Period: to

  Højromantik

 • Period: to

  Nationalromantik

  Efter alle nedgangen følger man devisen "hvad udad tabes skal indad vindes". Digterne søger tilbage til en fjern gloriøs national fortid,og føler det som sin opgave at fremtrylle den guddommelige højere verden, som han gennem sin fantasi kan ane bag det dagligdags. Han digter om det guddommelige i naturen (pantheisme) og henter inspiration fra den nordiske mytologi.
  Den geniale ener dyrkes.
  Digtere
  Adam Oehlenschläger: Guldhornene, Der er et yndigt land.
 • Period: to

  Poetisk realisme/Biedermeier

  En litterær retning, der skildrer virkeligheden smukkere end den egentlig er. Kunstneren længes efter at udtrykke det gode, det sande og det skønne. alt idealiseres, herunder også fattigdom og trangekår.
  Digtere: Johan Krohn (Peters Jul), Christian Winther (Min skat)
  i denne periode foretager unge mænd dannelsesrejser, især til Italien, og den klassiske dannelsesroman med opbygningen hjem-hjemløs-hjem opfindes (romanen: Hjemløs)
 • Period: to

  Romantisme

  Romantismen er den mørke del af romantikken. Her dyrkes det splittede, angsten, det tvetydige og mennesket dæmoniske side.
  Det dæmoniske menneske opdages.
  Interessen for kødelig erotik erstatter platonisk kærighed.
  Kunstnerne kritiserer det borgerskab, der beskrives i biedermeierperioden og gør grin med det.
  Her optræder også gyseren som genre.
  Digtere:
  HC Andersen: Klokken, Skyggen
  Emil Aarestrup: Angst, På sneen
  Ingemann: glasskabet
 • Period: to

  Kritisk idealisme

 • Period: to

  National Epigondigtning

  (epigon betyder efterligning)
  Kongemagten svækkes og kongen giver siden afkald på sin magt. Demokratiet indføres. Overalt i europa samles man under nationale flag. Slesvigske krige gør at Danmark står tættere sammen.
  Der digtes om nationale helte i nærmest klichéagtige toner.
  Digtere
  Carit Etlar: Gøngehøvdingen
  HF Ewald
  Carl Ploug
 • Period: to

  Treåarskrigen