Nieuwste Tijd

Timeline created by Joshi01
In History
 • cokesprocéde van Darby

 • Vuurpomp/Mechanische pomp Thomas Newcomen

 • schietspoel John Kay

 • protectionisme België

 • spinning jenny door James Hargreaves

  meer draden tegelijkertijd
 • Stoommachine James Watt

 • Water frame van Richard Arkwright

  sterkere draad spinnen
 • mule jenny combo van vorige door Samuel Crompton

 • puddel- en walsprocédé van Henri Cort

 • Stoomkracht weefstoel door Edmund Cartwright

 • wet le chapelier belgie

 • Engelse Combination Laws

 • Volta baterij

 • verbod stakingen België

 • Luddisme

 • Zwakke Duitse Bond

 • treinnetwerk België

 • Zollverein

  Sinds de napoleontische oorlogen deed het streven naar politieke en economische eenheid in de vele Duitse staten en staatjes opgeld. Tollen en handelsrechten belemmerden de economische groei in het tijdperk van de Industriële revolutie.
 • ineenstorting Weens systeem

 • Liberale nationale beweging Vorparlement

 • vrede van Parijs

 • dynamo

 • veltoch van de duizende o.l.v. garibaldi

 • Duitsland Oorlog met Denemarken

 • Gilded Age start

 • Oorlog met Habsburgse rijk

 • Oorlog met Frankrijk

  Duitsland krijgt Elzas en Lotharingen
 • Duitse eenmaking

 • gloeilamp

 • transformator

 • conferentie van Berlijn

  verdeling Afrika
 • bruikbare motor door Gottlieb Daimler

 • hoogspanningskabel

 • T-model Henry Ford

 • Period: to

  Eenmaking van Italië

 • Period: to

  Guerra Santa

  Oostenrijk uit Europa
 • Period: to

  Krimoorlog

 • Period: to

  Eerste Duitse federatie