Kristendomsfaget

Timeline created by nowial
Event Date: Event Title: Event Description:
Skolepligt Skolepligt Loven byder skolepligt i 7 år. Kristendomskundskab er på dette tidspunkt et konfessionellt og etisk dannelsesfag. Dannelsen skal føre eleverne frem til at blive retskaffne mennesker og gode borgere.
Ligeledes kvalificerer faget eleverne til at blive konfirmerede, hvilket er et krav for at afslutte skolegangen. Præsterne har tilsyn med skolens fag. Ikke kun religionsfaget. kristendomskundsab.
Tropper 1849 Treårskrigen
Grundloven 1849 Grundloven
Indu Industrialisering -->
Timeline Undervisningspligt
Timeline 2. Slesvigske krig
Timeline "Folkeskolen"
Timeline Det Styhrske Cirkulære Den først "læseplan", at komme fra en central gruppe. Gav retningslinier for undervisning i fagene religion, regning, dansk og historie.
1vk 1. VK
Bd 14 134 1937 Skolelov Ny skolelov udarbejded af radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen, hvor før første gang, kristendom kun bliver nævnt i forbindelse med kristendomsfaget. Nu lægger man fokus på at udvikle barnets evner og personlige egenskaber.
Det er muligt at blive fritaget fra faget.
Præster har ikke længere tilsynspligt.
Idé om at religion skal være et kundskabsfag og ikke et forkyndende fag.
2vk 2. VK
Timeline Besættelsen starter
Timeline Den gule betænkning "Den gule betænkning"
Timeline Besættelsen ender
Timeline Den blå betænkning
Timeline 1960--> Velfærdsstat
Timeline Ungdsomsoprør
Timeline 1975 skolelov En ny skolelov presenteres, hvor eleven kommer endnu mere i fokus end tidligere. Kristendom --> Kristendomskundskab. Faget er nu kundskabsmeddelende og eleverne skal lære, at forholde sig kritisk til bibelstoffet, og i det hele arbejde med en kritisk tilgang. Man taler også om elevernes demokratiske dannelse.
Timeline Foremål for faget
Timeline Foremål for faget
Fokus 1993 Skolelov Kristendomskundskab bliver til et livsfilosofisk kultur- og dannelsesfag. Fokus på det at stille spørgsmål, og ikke nødvendigvis finde svar. Personlig udvikling og den enkelte individ i fokus.
"Den religiøse dimension" dukker op som bergrep og er en tolkning på P. Tillich begreb.
Timeline 2006 Skolelov Livsfilosofisk kultur - og dannelsesfag. Skolen skal GIVE og ikke fremme elevernes forståelse for religion.
Faget bliver til et prøvefag.
Kristendomskundskab forside stor.ashx Fælles mål 2009
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
Kristedomsfaget & skolen