Christianity 590x295 small square

Kristendomsfaget

Timeline created by nowial
Event Date: Event Title: Event Description:
Skolepligt small square Skolepligt Loven byder skolepligt i 7 år. Kristendomskundskab er på dette tidspunkt et konfessionellt og etisk dannelsesfag. Dannelsen skal føre eleverne frem til at blive retskaffne mennesker og gode borgere.
Ligeledes kvalificerer faget eleverne til at blive konfirmerede, hvilket er et krav for at afslutte skolegangen. Præsterne har tilsyn med skolens fag. Ikke kun religionsfaget. kristendomskundsab.
Tropper 1849 small square Treårskrigen
Grundloven 1849 small square Grundloven
Indu small square Industrialisering -->
Timeline small square Undervisningspligt
Timeline small square 2. Slesvigske krig
Timeline small square "Folkeskolen"
Timeline small square Det Styhrske Cirkulære Den først "læseplan", at komme fra en central gruppe. Gav retningslinier for undervisning i fagene religion, regning, dansk og historie.
1vk small square 1. VK
Bd 14 134 small square 1937 Skolelov Ny skolelov udarbejded af radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen, hvor før første gang, kristendom kun bliver nævnt i forbindelse med kristendomsfaget. Nu lægger man fokus på at udvikle barnets evner og personlige egenskaber.
Det er muligt at blive fritaget fra faget.
Præster har ikke længere tilsynspligt.
Idé om at religion skal være et kundskabsfag og ikke et forkyndende fag.
2vk small square 2. VK
Timeline small square Besættelsen starter
Timeline small square Den gule betænkning "Den gule betænkning"
Timeline small square Besættelsen ender
Timeline small square Den blå betænkning
Timeline small square 1960--> Velfærdsstat
Timeline small square Ungdsomsoprør
Timeline small square 1975 skolelov En ny skolelov presenteres, hvor eleven kommer endnu mere i fokus end tidligere. Kristendom --> Kristendomskundskab. Faget er nu kundskabsmeddelende og eleverne skal lære, at forholde sig kritisk til bibelstoffet, og i det hele arbejde med en kritisk tilgang. Man taler også om elevernes demokratiske dannelse.
Timeline small square Foremål for faget
Timeline small square Foremål for faget
Fokus small square 1993 Skolelov Kristendomskundskab bliver til et livsfilosofisk kultur- og dannelsesfag. Fokus på det at stille spørgsmål, og ikke nødvendigvis finde svar. Personlig udvikling og den enkelte individ i fokus.
"Den religiøse dimension" dukker op som bergrep og er en tolkning på P. Tillich begreb.
Timeline small square 2006 Skolelov Livsfilosofisk kultur - og dannelsesfag. Skolen skal GIVE og ikke fremme elevernes forståelse for religion.
Faget bliver til et prøvefag.
Kristendomskundskab forside stor.ashx small square Fælles mål 2009
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
Kristedomsfaget & skolen