Historia

Timeline created by jenniferfernkvist
In History
 • Mar 28, 1400

  Upptäcktsresor/färder- orsaker

  Under 1400-talet ville man hitta nya sjövägar för handeln. Christofer Columbus ville hitta en ny och snabbare väg till Indien, så han tog vägen väster ut. I Indien ville man hämta nya slavar till arbete och annat. Man ville även hitta nya varor och rikedomar under resornas gång. Under 1400-talet hade man även en väldigt stor tro inom kristendomen, vilket man även då ville sprida under upptäcktsresorna.
 • Mar 28, 1400

  Upptäcktresor/färderna - händelser & konsekvenser

  Man började att hitta nya länder på vägen till Indien. När Christofer Columbus sökte vägen till Indien, hittade han istället Amerika. I Amerika började de en ny handel, och tog en del nya slavar. Men genom att man tog med de fattiga slavarna till nya länder, så tillkom det stora konsekvenser. De blev sjuka, och dog.
 • Period:
  Mar 28, 1415
  to

  Koloniseringen

  När man hittat Amerika, började länder i Europa att kolonisera sig. England, Frankrike, Portugal och Spanien är några av de läder som koloniserat Amerika mycket. Indianerna som var slavar fick arbeta hårt för européerna, speciellt spanjorerna. Men vad européerna inte visste var att de tog med sig sjukdomar från Europa som Indianerna inte kunde hantera. Vilket ledde till att 90% av invånarna dog av sjukdom, och vissa av hårt arbete. Man började då hämta slavar från Afrika
 • Period:
  Mar 28, 1500
  to

  Triangelhandeln

  När man transporterade slavarna från Afrika, pågick även en handel mellan några länder. Handeln var mellan Västafrika, England och Amerika. Utom slavar transporterade man även råvaror, och andra saker som gevär, tyg osv. De slavar som man transporterade hamnade oftast i Västindien eller Brasilien.
 • Period: to

  Upplysningen

  Under tiden fick människan ett nytt tänkande, tack vara upplysningen. Man fick nya idéer om hur samhället skulle vara, man började att tänka mer Liberalt. Liberalismens idéer spreds, och slaveri började avskaffas och förbjudas.
 • Period: to

  Amerikanska revolutionen

  Storbritannien styrde fortfarande en del kolonier i den norra delen av Amerika. Amerikas utrikeshandel och utrikespolitik styrdes helt av Storbritannien. Amerikanerna var trötta på britternas styrande, så de gjorde uppror. De hade börjat vägra köpa de varor(te) som kom från England, händelsen kallas idag för "the Boston The Party". Efter kampen, förklarade de amerikanska kolonisterna sig för självständiga 1776.
 • Period: to

  Amerikanska revolutionen 2

  De 13 kolonier som tillhörde Storbritannien, förklarades sedan för fria amerikanska stater. De mänskliga fri- och rättigheterna ingick även vid självständighetsförklaringen.
 • Period: to

  Franska revolutionen

  Amerikanernas tankesätt hade spridit sig över världen. Frankrike tog efter idén, och gjorde en revolt mot kungen. De ville inte längre styras av honom och hans tankar. De avrättade honom och skapade ett nytt tankesätt i landet. De gjorde Frankrike till ett ett folkstyrande land, där de mänskliga rättigheterna framhävdes; frihet, broderskap och jämlikhet.
 • Period: to

  Franska revolutionen 2

  Efter revolutionen hamnade Frankrike i fattigdom, många blev även arbetslösa. Därav att en del av den franska industrin blev nerlagd. Något som också påverkade, var att den Industriella revolutionen hade börjat i Storbritannien. De hade börjat sälja sina varor billigt och mer effektivt.
 • Period: to

  Industriella revolutionen

  Industriella revolutionen hade nu börjat. Till en början hade pågick revolutionen på landsbygden, av bönderna. Men nya system kom, och man slog ihop åkrarna, som några enskilda bönder fick äga. Det ledde dock till att jordbruket blev mer effektivt, och man kunde försörja mer människor. Med tiden ökade befolkningen, och allt fler bönder blev arbetslösa. Så de flyttade in till städer, för att tillvara med de framväxande industrierna.
 • Period: to

  Industriella revolutionen 2

  Under tidigt 1700-tal kom en av de första viktiga uppfinningarna som blev som en start för industriella revolutionen, Den flygande skytteln, av John Kay. Det var en maskin som gjorde att vävningen gick mycket fortare. Men då krävdes det också att framställningen av garn också skulle gå fortare. Spinnmaskinen kom till under senare 1700-tal, utav James Hargreaves. Spinnmaskinen utvecklades snabbt, från att spinna åtta trådar till att spinna 100.
 • Period: to

  Industriella revolutionen 3

  En annan viktig uppfinning som kom till stor nytta vad ångmaskinen. Under sent 1600-tal konstruerades den första ångmaskinen av en fransk fysiker. Men under 1700-talet kom en större, som användes för att pumpa ur vatten ur gruvor. Gruvorna användes sedan för att gräva ut varor, så som kol och järnmalm för att sälja på marknaden.
 • Period: to

  Industriella revolutionen 4

  Industriella revolutionen gav både sociala och politiska konsekvenser. Arbetsklasser, och klasskillnader ökade, den socialistiska ideologin uppkom även, som hade stor betydelse för 1900-talet.