Timeline

Het ontstaan van de multiculturele samenleving in NL

Timeline created by ikbeneentafel in History
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
Immigranten voormalige kolonieën Immigranten uit voormalige kolonieën zoals Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen emigreerden naar Nederland.

to
Gastarbeiders Nederland had veel arbeiders nodig. In deze periode kwamen veel mensen uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko voor werk. Velen bleven er voor goed en lieten hun families overkomen.