Fagbrev

Timeline created by Ronja Benz
  • Oppstart fagprøve / Samtale m/fagprøvenemnda

    08:00 - 12:00 Samtaleehiehieheiehieheiheiheiehiehiheiehieheiheiehieheiehieheiehieheiheieheiheiehieheiheiehiehiehiehiehieeiheihieheheiheiehieeiheiheieiheiehieheiheeiheiehieeheiehieheiheiheihieheiheiehieheiehieheiheiheieheiheiehieheiheiheiheiehieheiheiehiheieieheiehiehieheiehiehieheie 12:00 - 16:00 Planlegge
  • Planlegge automasjon

  • Planlegge el energi