Історія математики

Timeline created by alenamalanchuk
 • 900

  Виникнення арабської нумерації

  Виникнення арабської нумерації
  Виникла в Індії. Альт Хорезмі
 • 900

  Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.

  Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.
  Поняття квадратного кореня з чисел відоме ще з часів стародавніх Вавилону та Єгипту, де були знайдені правила для їх наближеного обчислення. Щоб розв’язати рівняння х2 = а, скористаємося спочатку графічним способом. Для графічного розв’язання рівняння х2 = а необхідно побудувати графік функції y = x2 і графік функції y = a.
 • 1000

  Історія виникнення тригонометрії

  Історія виникнення тригонометрії
  Історики вважають, що тригонометрію створили стародавні астрономи, трохи пізніше її почали використовувати в геодезії й архітектурі. З часом сфера застосування тригонометрії постійно розширювалась, в теперішній час її використовують майже всі природничі науки, техніка і низка інших галузей діяльності.
 • 1000

  Площа плоских фігур

  Площа плоских фігур
  Протягом багатьох років площа вважалася первинним поняттям, яке не вимагає визначення. Основним завданням математиків було обчислення площі, при цьому їм були відомі основні її властивості[4]. У Стародавньому Єгипті використовувались точні правила обчислення площі прямокутників, прямокутних трикутників і трапецій, площа довільного чотирикутника визначалась приблизно як добуток півсум пар протилежних сторін. Обчислення виконували: Архімед, Евклід,Герон та інш.
 • 1500

  Історія виникнення степеня

  Історія виникнення степеня
  Слід зазначити, що з квадратом і кубом числа працювали ще вчені Вавилона, майже 4000 років тому, отримуючи їх при обчисленнях площі квадрата та об’єму куба. Замінити дію множення однакових множників степенем зумів французький математик і філософ Рене Декарт (1596 – 1650рр). Він ввів і показник степеня, і запис «аn». Проте це стосується лише степеня з натуральним показником. Степінь з нульовим показником одночасно ввели в XVст. двоє вчених: самарканець аль-Каші і француз Нікола Шюке.
 • Доведення Великої теореми Ферма

  Доведення Великої теореми Ферма
  Велика теорема Ферма. Була доведена англійським вченим Ендрю Вайлсом.