Danskhistorie forløb

Timeline created by AntonDare
In History
Event Date: Event Title: Event Description:
Gisle2
Jan 12th, 0800
Norrøn digtning Første søg på norrøn digtning
Gisle sursøn er et godt eksempel på norrøn digtning
her er nogle typiske temaer som blodhævn, ære, slægten etc.
Norrøn digtning er også meget panoramisk
Historien er fra ca. 800-920 men de blev først skrevet ne
Trold041a
Jan 16th, 1474
Troldens Datter S. Gruntvig nedskrevet i 1876 af Svend grundtvig. Det er et classic eventyr som er blevet fortalt fra mund til mud og det fortæller meget om middelalderens samfund og normer
I teksten er det de klassiske eventyrtræk
Timeline
Jan 24th, 1536
Reformation af Danmark Martin Luther
250px thomas kingo Kingo - Overskrifter til Kbh byting Wiki om kingo
stoppesteder side 30-31
Alt for kongen. Kongen er god. Alt hvad kongen gør er godt. og hvis man siger det kan kongen lide en
Han var biskop og en vigtig barok digter
Timeline Boston Tea Party Den symbolske start på opstanden mod England.
De smed noget te i vandet.
Timeline U.S.A's uafhængihedserklæring U.S.A erklærede sig uafhængig fra England.
Timeline Stavsbåndets ophævelse Del af landbrugsreformen.
stærkt præget af oplysningstidens tanker
Timeline Franske revolution Stormem på bastilien, Sult, Skatter, Nationalforsamling, Nye oplyste tanker
Timeline En Vandringsmand H. Pontoppidan En tekst af henrik pontoppidan fra det moderne gennembrud.
En tekst om at alt ikke er blevet moderniseret
Timeline Den sidste illusion M. Klitgaard En tekst af Mogens Klitgaard, som omhandler en mand som ligger i feltet mellem arbejder og kapitalist i den marxistiske analyse (kontorarbejder) han opdager at han er arbejder og melder sig ind i en fagforening
Timeline Signalet. A. Bodelsen Alle er isoleret
Timeline Sofus er læge og mor er syg J. Blendstrup Moren er uopmærksom og tingene drengen legen han gør er symbolisk. Han skærer hendes øje op, hun læser Se og Hør, hendes lunger, hun ryger og hendes hjerte hun interesserer sig ikke for ham
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:
Jan 12th, 0800

to
Dec 14th, 1200
Norrøn digtning norrøn digtning
Jan 16th, 1000

to
Jan 16th, 1500
Slægtens tid Tydelig forskel på folk. Gud adel pøblen
Jan 16th, 1500

to
Kongens tid Brug for flere embedsfolk, så adlen var baseret på rigdomme. befolkning baseret på stænder

to
Oplysningstiden starter i slutningen af 1600tallet og slutter med den franske revolution
Perioden var præget af tanker om frihed og logik of fornuft

to
Borgernes tid Industrialiseringen
Frihed fremgang og humanitet

to
Det moderne gennembrud

to
Massernes tid

to
Individets tid Det senmoderne samfund