Danish 0

Dansk udenrigspolitik siden 1864

Timeline created by lucaselkjaer in History
Event Date: Event Title: Event Description:
Timeline 1864 - Slaget ved Dybbølmølle
Timeline Dansk NATO-medlemskab
Timeline Berlinmuren vælter og grænser åbnes
Timeline Golfkrigen Dansk deltagelse i den første Golf Krig, hvor Danmark hjælper med skibet Olfert Fischer
Timeline Sovjetunionen bryder sammen og deles i forskellige lande
Timeline 9/11 Al-Qaeda operationer rettet mod at beskadiggøre Pentagon, WTC og Det Hvide Hus. Både Pentagon og WTC bliver ramt af flyvemaskiner, men Det Hvide Hus overlever ubeskadigt
Timeline Militær aktivisme Anders Fogh Rasmussen siger i 2003, at Danmark skal yde et aktivt bidrag til for, at bevare værdier, friheden, demokrati og menneskerettigheder. Dette legitimerer Danmarks deltagen i Afghanistan-krigen
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
Dansk udenrigspolitik

to
Danmark som småstat En stat med relativt begrænsede ressourcer
En stat,der er stærkt afhængig af andre magter
En stat, der som følge heraf i højere grad tilpasser sig sine omgivelser end søger at præge dem Danmark fører en isolationsstrategi

to
Den Kolde Krig - 1945 til 1989 Under den Kolde Krig er der et bipolært magtsystem
Indindingsstrategi - Danmark forpligter stormagter gennem internationale organisationer

to
Fodnotepolitik Der tages afstand fra væsentlige NATO-beslutniniger fx ,,dobbelbeslutningen''

to
Stigende aktivisme I årende lige før den Kolde Krigs afslutnings og årene derefter, ser en stigende aktivisme, ofte i form af fredsbevarende operationer.

to
Unipolært system USA i førersædet = Eneste supermagt tilbage
Den nye verdensorden, da Den kolde Krig er slut, og magtfordelingen er anderledes.