Dansk udenrigspolitik 1864-2013

Timeline created by nikolajhulle
 • Slaget ved Dybbøl

  Danmark er en små-stat og vi frygter at tyskland vil tage mere af vores land, derfor ligger vi "død" og indretter os efter tyskland. (indretningspolitik)
 • NATO oprettelse

  NATO er en vestlig forsvarsalliance som Danmark har været medlem af siden oprettelsen i 1949. NATO er til for at fremme fred og sikkerhed, gennem politisk økonomisk og millitært samarbejde.
  NATO betyder: North Atlantic Treaty Organization
 • Murens fald

  Ved murens fald, stoppede den kolde krig og blikket på sovjet, fjernes.
  Unipolaritet - USA
 • Balkan-krigen

  Danmark fører en mere aktiv udenrigspolitk.
 • Den nye verdensorden

  Sovjetunionen bryder sammen, USA er den eneste stormagt der er tilbage og har derved opnået unipolaritet. Igennem 1990'erne er danmarks aktivisme steget bla. igennem fredsbevarende operationer.
 • 11. september

  Ved terror angrebet på WTC i New York, ses det tydeligt, at Fukuyama ikke havde ret, med hensyn til fred of orden i verden. Der er opstået en ny fjende : terrorisme - og den millitære aktivisme bryder for alvor ud.
 • Period: to

  Den Kolde Krig

  Under den kolde krig, herskede hhv. øst og vest og derved var er bipolaritet.