Timeline

Dansk udenrigspolitik 1864-2013

Timeline created by nikolajhulle
Event Date: Event Title: Event Description:
Timeline Slaget ved Dybbøl Danmark er en små-stat og vi frygter at tyskland vil tage mere af vores land, derfor ligger vi "død" og indretter os efter tyskland. (indretningspolitik)
Timeline NATO oprettelse NATO er en vestlig forsvarsalliance som Danmark har været medlem af siden oprettelsen i 1949. NATO er til for at fremme fred og sikkerhed, gennem politisk økonomisk og millitært samarbejde.
NATO betyder: North Atlantic Treaty Organization
Timeline Murens fald Ved murens fald, stoppede den kolde krig og blikket på sovjet, fjernes.
Unipolaritet - USA
Timeline Balkan-krigen Danmark fører en mere aktiv udenrigspolitk.
Timeline Den nye verdensorden Sovjetunionen bryder sammen, USA er den eneste stormagt der er tilbage og har derved opnået unipolaritet. Igennem 1990'erne er danmarks aktivisme steget bla. igennem fredsbevarende operationer.
Timeline 11. september Ved terror angrebet på WTC i New York, ses det tydeligt, at Fukuyama ikke havde ret, med hensyn til fred of orden i verden. Der er opstået en ny fjende : terrorisme - og den millitære aktivisme bryder for alvor ud.
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
Den Kolde Krig Under den kolde krig, herskede hhv. øst og vest og derved var er bipolaritet.