Timeline small square

DANMARK I 1800'Tallet

Timeline created by TrineC in History
Event Date: Event Title: Event Description:
Timeline small square SLAGET PÅ REDEN
Timeline small square DANSK DELTAGELSE SKER FRA 1807 - 1814 - I i 1807 er der dansk deltagelse i Napolionskrigene - En voldsom infaltion - København bliver bombarderet og England tager flåden - Stats bankarotten - Skole lov bliver oprettet
Timeline small square 1814 til 1830 FRA 1814 - ca. 1830 - Dyb økonomisk krise på land og i by. - Oprør i tugt og raps- og forbedringhuset - Anti jødiske uroligheder i KBH - Indgreb mod doktor dampe, chr. madsen og Grundvig - I 1830 åbner England op for import af korn
Timeline small square NYE STENDER FORSAMLINGER - Valg til de nye stender forsamlinger
Timeline small square PERIODEN 1837 Til 1841 - Indførelse af borger repræsentationer og sogne forstanderskaber
Timeline small square FRA 1841 Til 1846 - Stramning på censuren - Skamlingsbankemøder - Den første højskole - Bonde cirkulæret - Bondevennernes selskab dannes
Timeline small square FRA 1848 Til 1849 - Enevælden afskaffes - JuniGrundloven
Timeline small square FORANDRINGER - Læringsfriheds loven - Øresundstolden ophæves
Timeline small square Laugs systemet Laugs systemet ophæves
Timeline small square Nederlag - Militært nederlag - Slegsvig holsten afslås
Timeline small square DEN REVIDEREDE GRUNDLOV - Den reviderede grundlov
Timeline small square VENSTRE - Det forenede venstre dannes
Timeline small square INTERNATIONAL ARBEJDERFORENING - Dansk afdeling af den internationale arbejderforening
Timeline small square DOM - Slaget på fældelen - Louis Pio fængsles
Timeline small square ANDELSMEJERI - Det første andelsmejeri
Timeline small square 1885 - Smede konflikten - Atantat på Estrup - De blå gendammer - Venstres leder fængsles
Timeline small square ARBEJDSMARKET - Arbejdsmarkets hovedorganasitionerne dannes
Timeline small square 1899 - Storlogout - September forlig
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
DANMARK I 1800'Tallet