Logo

Dagpengereform og akutindsats

Timeline created by HK Østjylland in Politics
Event Date: Event Title: Event Description:
Hts Ny regering S, SF og De Radikale danner regering. Den ny regering tager udgangspunkt i VK-regeringens økonomiske politik herunder halvering af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordobling af genoptjeningsperioden fra et halvt til et år.
Regeringsgrundlaget
Centimeter Midlertidig forlængelse Folketinget forlænger dagpengeperioden med op til 26 uger for de ledige, som ville miste dagpengeretten i 2. halvår af 2012.
Logo Åbent brev til regeringen HK Østjylland har flere gange henvendt sig til regering og folketing for at få dagpengereformen ændret - bl.a. den 23. august sammen med HK's andre afdelinger. Se det åbne brev her
Jobcenter Akutpakken vedtages Akutpakken vedtages. Pakken er en hjælp til de ledige, som stod til at falde ud af dagpengesystemet den 1. januar 2013. 332 mio. kr. blev sat af til en intensiveret indsats i a-kasser og jobcentre overfor udfaldstruede ledige. Læs mere om Akutpakken
Centrum Intensiv HK indsats HK sender mails til flere end 160.000 af sine medlemmer med opfordring til at lede efter jobåbninger til de mange HK’ere, som er i fare for at miste dagpengene til nytår.
HK Østjylland følger op med en ekstraordinær indsats i tæt kontakt med de udfaldstruede medlemmer. HK's ansatte har et øje på hver finger for at spotte evt. jobåbninger. Også muligheder for voksenlærlinge, jobrotation og uddannelse undersøges Tjek HK's indsats
Ny3 Underskriftsindsamling HK Østjylland tager initiativ til en underskriftsindsamling blandt tillidsvalgte under LO Aarhus. 748 skriver under i løbet af en uge på en opfordring til de østjyske folketingsmedlemmer om at arbejde for længere dagpengeperiode og kortere optjeningsperiode.Over 225 HK-tillidsvalgte skrev under på kravene.
Læs opfordringen her
Stress Aftale om akutjob Regeringen, DA, KL og Danske Regioner bliver enige om at annoncere i alt 12.500 akutjob inden 1. juli 2013. Aftalen skal hjælpe de ledige, som mister dagpengene i 1. halvår 2013.
Læs videre her
Uddannelse Finansloven Finansloven afsætter 90 mio. kr. til uddannelse for de ledige, som mister dagpengeretten i 1. halvår 2013. De ledige kan samtidig få kontanthjælp.
Læs videre her
Ny1 163.500 ledige 163.500 personer var ledige i december (6,2 pct.) Dermed har ledigheden stort set været uændret siden 2010.Til de 163.500 skal lægges 22.700 aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.
Arbejdsløshedskassernes Samvirke
Ur Foreløbig status Foreløbig status (23. januar):• 51.250 personer har modtaget brev om, at de er en del af akutmålgruppen.• Ca. 34.850 arbejdsløse er fortsat i farezonen for at miste dagpengeretten i 1. halvår af 2013.
Arbejdsløshedskassernes Samvirke
Ledighk'er 'Udfaldstruede' HK'ere 3.306 HK-medlemmer ville være faldet ud i andet halvår af 2012, hvis ikke dagpengeperioden var blevet forlænget.
I januar måned 2013 var der 566 medlemmer, der opbrugte deres dagpengeret.Fra uge 4 og frem til udgangen af juni 2013 er der 2.683 medlemmer, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Tjek HK's indsats her
Ny4 5.000 mistede dagpengene Over 5.000 ledige har mistet dagpengene fra uge 1 til uge 3 i 2013. Det viser den første optælling på baggrund af indberetninger fra a-kasserne.
Ifølge de forudsætninger, som lå til grund for dagpengereformen, ville 2-4.000 ledige miste dagpengene i hele 2013, men det tal er dermed overgået allerede i løbet af de første tre uger af 2013. Også Dansk Arbejdsgiverforenings skøn for hele 2013 er allerede nu overgået. Arbejdsløshedskassernes Samvirke
Timespan Dates: Timespan Title: Timespan Description:

to
_