ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Timeline created by power3girls
  • ΜΑΘΗΜΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

    ΜΑΘΗΜΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
    Έγινε η επεξεργασία των θεμάτων με τις ανάλογες φωτογραφίες τους.