En unik planet

Timeline created by camilla
 • Vintergatan bildas

  Vintergatan bildas
  Vårt solsystem Vintergatan uppskattas ha uppstått för ca 4,6 miljarder år sedan. Den för nuvarande aktuella hypotesen om dess skapande är nebularhypotesen, som hävdar att solsystemet bildats genom en graviationell kollaps av ett enormt stoftmoln. Stoftmolnet plattades till och skapade först solnebulosan kring den nybildade solen, ur vilket sedan planeter och andra kroppar i Vintergatan tros ha bildats.
 • Jorden bildas

  Jorden bildas
  För ca 4,5 miljarder år sedan skapades jorden. Aktiva vulkaner gjorde jorden varm och den bombaderades ständigt av meteoriter.
 • Månen uppstår

  Månen uppstår
  Samtidigt som Jorden skapades bildades även dess tvillingplanet Teja. De cirkulerade i samma omloppsbana och kolliderade till slut med varandra. Material från Teja slungades ut i rymden, samtidigt som Jordens gravitation drog till sig delar av detta material och blev större. Andra delar som fortsatte kretsa kring Jorden slöt sig efter ett tag samman och skapade vår måne.
 • Första livet

  Första livet
  För ca 3,5 miljarder år sedan uppkom jordens första liv, bakterieliknande mikroorganismer.
 • Fotosyntesen

  Fotosyntesen
  För ca 3,5 miljarder år sedan började den process där levande organismer tar hand om ljusenergi och lagrar den i kemiska bindningar. Genom fotosyntesen tillverkas energirikt druvsocker och syre. Fotosyntesens kemiska formel lyder:
  6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 + 6 O2
 • Syreproducenter

  Syreproducenter
  För ca 2,5 miljader år sedan uppkom de syreproducerande cyanobakterierna.
 • Kambriska explosionen

  Kambriska explosionen
  I början av Kambrium för ca 540 miljoner år sedan utvecklades komplext, flercelligt liv explosionsartat. Alla organismer var fortfarande havslevande, men utvecklade hårda skal/skelett, ögon och effektiv rörelseförmåga.
 • De första vertebraterna

  De första vertebraterna
  Fossil från de första vertebraterna, ryggradsdjuren, uppskattas vara från äldre delen av Kambrium för ca 530 miljoner år sedan. Fiskarna var de första vertebraterna och de tidigaste hade en ryggrad av brosk.
 • Dinosaurierna dör ut

  Dinosaurierna dör ut
  Man tror att Chicxulub-meteoritens nedslag på jorden för ca 65 miljoner år sedan bidrog till dinosauriernas utdöende. Tillsammans med dinosaurierna dog dock också en mängd andra djurgrupper ut, exempelvis flygödlorna och de stora flygande kräldjuren. 65 – 70 % av alla existerande djurgrupper försvann under detta massdöende.
 • Människans uppkomst

  Människans uppkomst
  Den moderna människan Homo sapiens tros ha utvecklats från Homininerna (tvåbenta primater) för ca 200 000 år sedan i östra Afrika. Utmärkande för vår art är tvåbenthet, anpassningsbarhet vad gäller kläder, verktyg etcetera, finmotorik, förmåga till abstrakt tänkande och empati samt förmågan att tolka språk och symboler.